Kuru Soğan İhracatı-Firma Başına Limit

Kuru Soğan İhracatı-Firma Başına Limit

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı: 52707093-140.04
Konu: Kuru Soğan İhracatı-Firma Başına Limit

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi : 08.05.2020 tarihli ve 52707093-140.04/00054269563 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 11.05.2020 tarihli, 1326696 sayılı yazıda; kuru soğan ile ilgili içinde bulunulan üretim sezonunda Bakanlıklarınca iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesinden bahisle yapılan değerlendirmede hasadın yoğunlaşmaya başlamasıyla oluşacak arz fazlasının bir kısmının ihracatla değerlendirilebilmesi amacıyla yeniden sınırlı bir miktarda kuru soğana ihracat ön izni verilmesinin kararlaştırılmış olduğu ve “daha önce ihracat yapmış gerçek veya tüzel kişiler öncelikli” olmak üzere, ön izin işlemlerinin firma başına 250 tona kadar sınırlı olacak şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print