Search
Close this search box.

Limanlarda Ağırlık Kontrolü Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : 87375112-120.01.04.05
Konu : Limanlarda Ağırlık Kontrolü Hakkında

09.03.2020 / 53040610
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığından alınan 03.03.2020 tarih ve E.59963 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder Şafak TONGAL
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


 T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14792053-175.10/ E.59963
Konu : Limanlarda Ağırlık Kontrolü Hk.

03.03.2020
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 128. maddesinde karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutlar ve bu araçların yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağırlıklar belirtilmektedir.

Karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması, yolun planlanan ömrü süresince ekonomik olarak hizmet verebilmesi ve taşıtların yola verdiği zararın en aza indirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz 98 atlet Karayolları Denetim İstasyonda araçların ağırlık ve boyut denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimlerde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 128. maddesine göre ağırlık ve boyut ihlali araçlara anılan Kanununun 65. maddesine göre Trafik İdari Para Ceza Karar Tutanağı düzenlenmektedir.

Yük taşımacılığının önemli bir kısmı limanlara gelen yüklerin araçlar ile yurt içine karayolu ulaşımı ile gerçekleşmektedir. Araç sınıfına göre anılan Yönetmeliğin 128. maddesinin I.fıkrasının, d-2 bendinde toplam ağırlıklar İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*) 25 ton (26 ton*)

Üç dingilli yan römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yan römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton

40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yan-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda 44 ton olarak belirtilmektedir.

Araçların yük ile beraber toplam ağırlığı araç sınıfına göre yukarıda tabloda belirtilen ağırlıkları geçmemesi gerekmekte olup limanlarda yapılan kontrollerde araçların
yük ihlali yapmalarına izin verilmemesi hususunda

Gereğini arz ederim.

Mücahit ARMAN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top