T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.99
Konu : Sıfır Kaplı Kapanmayan Özet Beyanlar

06.03.2020 / 52936441
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 02.07.2019 tarihli ve 73421605-120.99/00045640616 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın son paragrafında taşıma satırlarında sıfır kap olarak oluşturulması nedeniyle “Onaylanmış” statüde kalan teslim kayıtlarının ilgili gümrük idaresi tarafından, özet beyan kapsamı diğer kapların tamamının kullanılmış olduğunun tespiti halinde “Özet Beyanın Tümü” seçilmiş “Kapatma” türünde bir tutanak düzenlenerek kapatılabileceği bildirilmiştir.

Ancak; muhtelif Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılarda sıfır kaplı özet beyanların tutanak ile kapatılmasında sorun yaşandığı bildirilmiş olup konuya ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada teknik sorunun giderildiği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikC Şekeri Tahsisatları-Başvuru ve İnceleme Süreçleri
Sonraki İçerikLimanlarda Ağırlık Kontrolü Hakkında