Search
Close this search box.

Manyetik Valf – GTİP Pozisyonu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-162.01
Konu : Manyetik Valf

22.04.2022 / 74107824
DAĞITIM YERLERİNE

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda özetle ekte görseline de yer verilen “Parts for Gas Valve (Magnet Unit)” ticari tanımlı eşyanın muhtelif tarife pozisyonlarından ithalatının yapıldığı, eşyanın GTİP ‘i noktasında tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi istenilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu eşyanın gazlı ocak vb. sistemlerde güvenlik amacıyla belirli durumlarda gaz akışını kesmeye yarayan manyetik bir valf düzeneği olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili düzenlenen Üniversite Raporunda da eşyanın sinyal algılama bağlantıları, manyetizma üretme birimi, yay-pim ve hareketli akşamları içeren bir ürün olduğu, verilen elektrik akımı ile oluşan manyetik alan sayesinde yay düzeneğinin harekete geçmesiyle ileri-geri hareket sağlayarak emniyet amacıyla bir akışkanın akışının durdurulmasını sağlayan bir düzenek olduğu belirtilmiştir. Internet üzerinden yapılan araştırmada da eşyanın bir valf gövdesine takılarak, gazın geçişini açıp kapama yaparak düzenlediği bilgilerine ulaşılmıştır.

Dolayısıyla eşya her ne kadar ocak sistemlerinde bir gaz vanasına takılarak kullanılacak olsa da kendisi de bir valf işlevi görmektedir. Bu itibarla eşyanın 84.81 pozisyonunda valfin türüne uygun alt açılımda sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Söz konusu eşyaya benzer nitelikteki ürünlerin 84.81 pozisyonunda sınıflandırıldığı örneklere de rastlanmıştır (DEM/2574/08-1, ITIT-2008-0161M- 138100, PLPL-WIT-2010-00108, NY L82203, NY R03174).

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top