Search
Close this search box.

Maske Üretim Makinesinin Sınıflandırılması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-l 7474625-162.01-00060686372
Konu : …… Makine San. Tic. Ltd.Şti

15.01.2021 / 60686372
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 08.01.2021 tarihli ve 60456772 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Bölge Müdürlüğünüze bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce tescilli 20343100IM188…./12.10.2020 sayı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı “maske makinesi” ticari tanımlı eşyanın 8479.89.97.90.19 GTİP‘inde beyan edildiği, yapılan fiziki muayene sonucunda mezkur eşyanın sahip olduğu donanımın içerisinde ultrasonik kaynak özelliğinin esas karakteri verdiği ve 8515.80.90.10.00 GTİP‘inde yer alan ultrasonik kaynak makinesi olarak sınıflandırılarak ceza kararı düzenlendiği belirtilmiştir. İlgili firma tarafından düzenlenen ceza kararına itiraz edildiği ve Bölge Müdürlüğünüzce yapılan incelemenin sonucunda maske makinesi ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konunun bir kez de Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi istenilmiştir.

Bahse konu eşya hakkında yazınızda herhangi bir dokümana yer verilmemesi sebebiyle eşya ile benzer donanıma sahip örnekler internet üzerinden incelenmiştir. (https:/www.youtube.com/watch?v=glV uaiVaN4) Cerrahi maske üretim makinesi ticari tanımlı eşyanın çalışma şekli incelendiğinde, rulolar halindeki dokunmamış mensucatın makaralar aracılığıyla (spunbond, melt blown) makineye alındığı, ultrasonik kaynak roller ile birleştirilerek dikdörtgen şeklinde kesildiği, kesilen parçaların konveyörler aracığı ile taşınarak makinenin diğer bölümünde yer alan ultrasonik kaynak makinesi ile kulağa takılabilmesini sağlayan lastiklerin birleştirildiği ve eşyanın tamamlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, ilgide kayıtlı yazınızda da belirtildiği üzere US BTI veri tabanında yer alan NY N311311 referans numaralı BTI’da benzer eşyanın 84.49 pozisyonunda sınıflandırıldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, TGTC’de 84.49 tarife pozisyonu, şekilli veya parça halinde dokunmamış mensucat imalatını yapan makineleri kapsamaktadır. Maske üretim makinesi ticari tanımlı eşya ile dokunmamış mensucatın belirli şekil ve parça halinde kesilerek maske üretimi yapıldığı göz önüne alındığında, söz konusu maske üretiminde kullanılan eşyanın en özel şekilde tanımlandığı 84.49 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top