Search
Close this search box.

Müdürlük Emri 2022/14 Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı  : E-60805799-131.99-
Konu : Müdürlük Emri (2022/14)

11.04.2022/73702484
MÜDÜRLÜK EMRİ
(2022/14)

4458 Sayılı Gümrük Kanunu‘na bağlı Gümrük Yönetmeliği‘nin “Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği” başlıklı 557 inci maddesi “(1) Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez.” hükmünü amirdir.

Amir hüküm gereğince Müdürlüğümüz denetiminde faaliyet gösteren geçici depolama yerlerine ve antrepolara yukarıda sayılan kişilerden başkalarının alınmaması(menfi), tedbirlerin artırılarak kontrollerin sıklaştırılması, konuya ilişkin azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda,

Bilgi edinilmesi ile gereğini rica ederim.

Temel Sıtkı EYÜPOĞLU
Gümrük Müdürü

DAĞITIM:
Geçici Depolama Yeri İşleticisi Firmalar/Kurum.
Antrepo İşleticisi Firmalar.
Görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri/Yardımcıları.
Tüm Servis Şeflikleri.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top