Search
Close this search box.

Rusya Federasyonuna Taze Meyve ve Sebze İhracatımız

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-75694329-155.99-
Konu : Rusya Federasyonu’na Taze Meyve ve Sebze İhracatımız

11.04.2022/73671860
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 08.04.2022 tarihli 73662907 sayılı yazı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ceylan ER
Bölge Müdürü

EK: 2 adet Yazı

DAĞITIM:
Bağlantı Gümrük Müdürlükleri
Tüm Şube Müdürlükleri
Mersin Gümrük Müşavirleri Demeği
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04-
Konu : Rusya Federasyonu’na Taze Meyve ve Sebze İhracatımız

11.04.2022/73662907
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.04.2022 tarihli ve 5156332 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

 

Ek: Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801 -305.04.02.02-5156332
Konu : RF/Taze Meyve ve Sebze İhracatımız

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 06.01.2017 tarihli ve 54284602-305.04.02.02-E.26966 sayılı yazımız.
b) 02.02.2022 tarihli ve E-21817801-305.04.02.02-4348817 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)’na taze meyve ve sebze ihracatımız, İlgi (a) yazımız ekinde yer alan “Rusya Federasyonu (RF) Taze Meyve ve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı” çerçevesinde yürütülmektedir.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından 28-31 Mart 2022 tarihleri arasında ülkemize bir teknik heyet ziyareti gerçekleştirilmiş olup ziyaret sonrasında gönderilen yazıda; Ülkemizden RF’ye taze meyve ve sebze ihracatında getirmiş olduğu İlgi (b) yazımızda geçen taze biber, nar, üzüm, portakal, greyfurt ile limon ve mandarin için uygulanan ithalat yasaklarının 06.04.2022 tarihi itibari ile kaldırıldığı belirtilmektedir.

Buna göre:

  1. İlgi (a) yazımız ekinde yer alan “Rusya Federasyonu (RF) Taze Meyve ve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı” 21. maddesi uygulamadan kaldırılmış olup turunçgil ihracatında pestisit kalıntısı analizi, ürünün sapı ayrıldıktan sonra kabuğu ile birlikte ürünün tamamını içerecek şekilde yapılmalıdır.
  2. Pestisit kalıntı analiz sonucu tespit edilen aktif madde için RF MRL listesinde analiz edilen üründe bir değer verilmemiş ise ihracatına müsaade edilmemelidir. (Örneğin elma partisi analiz edildiğinde tespit edilen etken için elmada verilmiş bir değer yok ise sertifika düzenlenmemelidir. Ancak yumuşak çekirdekli meyveler için bir değer var ise bu değer elma için kullanılabilir.)
  3. RF’ye taze meyve ve sebze ihracatında her parti üründe pestisit kalıntı analizi yaptırılmalı ve RF MRL listesine göre uygun olan parti için Güvenlik Sertifikası, Form-1, Analiz Raporu ve Bitki Sağlık Sertifikası ile ürünlerin ihracatına müsaade edilmelidir.
  4. Bu konularda ihracatçı bilgilendirilmeli ve bu belgelerin eksiksiz RF tarafına ürün beraberinde ulaştırılması sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top