AB Mevzuat     

KLINKER VE BAZI GÜBRELERIN IHRACATINDA KAYIT UYGULAMASI GETIRILMIŞTIR

T.C. Ticaret Bakanlığından Yapılan Bir Duyuruda; Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksamış, hammadde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar baş göstermiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında gerekse çimento fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir.