Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3994 Sayılı) Cumhurbaşkanı Kararı

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3994 Sayılı) Cumhurbaşkanı Kararı

20.05.2021 Tarihli 31486 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 3994

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

19/5/2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi
Tutarı (TL)
Birimi
2710.12.45.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
1,3313Litre
2710.12.45.00.13(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
1,3313Litre
2710.12.45.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
1,3313Litre
2710.12.49.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
1,5836Litre
2710.12.49.00.12(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
1,5836Litre
2710.12.49.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
1,5836Litre
2710.19.43.00.11(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,2931Litre
2710.20.11.00.11(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,2931Litre
2711.12(Sıvılaştırılmış)
Propan
0,8107Kilogram
2711.13(Sıvılaştırılmış)
Bütan
0,8107Kilogram
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
0,8107
0,2810
Kilogram
Kilogram
2711.29.00.00.11(Gaz halinde olanlar)
Propan
0,8107Kilogram
2711.29.00.00.12(Gaz halinde olanlar)
Bütan
0,8107Kilogram

MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710.12.49.00.11, 2710.12.49.00.12, 2710.12.49.00.18, 2710.19.43.00.11, 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
17/5/201830424
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
29/1/202031023
29/2/202031054

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_pdfimage_print