Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri)

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02-00064060460
Konu : Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yayınlanıp yürütülen 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer alan soğutucular enerji verimliliği ilkelerine göre denetlenmektedir. Bilindiği üzere, Enerji Verimliliği Çerçeve Yönetmeliği 02.03.2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete‘de, ilgili uygulama tebliğleri ise 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, uygulama tebliğleri yayımlanan aynı zamanda halihazırda enerji verimliliği ilkelerine göre denetimleri yapılan soğutma cihazlarının yeni teknik mevzuata uygun bir şekilde denetlenebilmesini teminen denetim rehberleri hazırlanmıştır.

Bu itibarla, 01.07.2021 tarihi itibariyle, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliği eki listede yer alan 8418.10.20.00.00, 8418.10.80.00.00, 8418.21.10.00.00, 8418.21.51.00.00, 8418.21.59.00.00, 8418.21.91.00.00, 8418.21.99.00.00, 8418.29.00.00.19, 8418.30.20.00.00, 8418.30.80.00.00, 8418.40.20.00.00, 8418.40.80.00.00, 8418.50.11.00.00, 8418.50.19.00.00, 8418.50.90.00.00 GTİP’ler’in ilişikte bulunan rehberlere istinaden enerji verimliliği denetimlerinin yapılması uygun görülmüştür.

Öte yandan, 01.07.2021 tarihine kadar, ev tipi soğutma cihazlarının enerji verimliliği denetimlerinin ithalatçının talep etmesi halinde yeni teknik mevzuata göre yapılması, bu mevzuata göre yapılacak denetimin olumsuz sonuçlanması halinde ve ithalatçının talep etmesi durumunda ilgili denetimin eski mevzuata göre icra edilmesi gerekmektedir. Doğrudan satış işlevi ürünlerin ilk defa enerji verimliliği ilkelerine göre denetleneceği göz önüne alındığında söz konusu ürünlerin enerji verimliliği denetimlerine 01.07.2021 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Veysel PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1- Soğutma Cihazlarının Enerji Verimliliği İthalat Denetim Rehberi
2- Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarına İlişkin İthalat Denetim Rehberi

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print