Search
Close this search box.

Plastikten Bebek Malzemeleri Eşyasının Uygunluk Denetimi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-116
Konu : 3924 GTİP’inde (Plastikten Bebek Malzemeleri) Yer Alan
Eşyanın Uygunluk Denetimi

09.04.2020 / 53796957
DAĞITIM YERLERİNE

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 08.04.2020 tarihli ve 53756181 sayılı yazısında özetle 3924 GTİP‘inde bulunan biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emziklerin ithalat denetimleri 2020/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü, ancak biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emzikler haricinde gıda ile doğrudan teması olan mama saklama kabı, mama kaşığı, mama tabağı/kasesi ve anne sütü saklama kabı gibi ürünlerin denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakana.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-554.01.01
Konu : İthalat Denetimi

08.04.2020 / 53756181
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :2.03.2020 tarihli ve 53150029 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 3924 GTİP‘i ile ithal edilmek istenen bebeklere yönelik biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emzik başlığı harici mama saklama kabı, mama kaşığı, mama tabağı/kasesi ve anne sütü saklama kabı gibi eşyaların uygunluk denetimlerinin hangi Bakanlıkça yapılması gerektiği hususunda Tarım ve Orman Bakanlığınca görüş talep edilmiştir.

Malumları olduğu üzere, 3924 GTİP‘inde bulunan biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emziklerin ithalat denetimleri 2020/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile yapılan inceleme neticesinde, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve emzikler haricinde gıda ile doğrudan teması olan mama saklama kabı, mama kaşığı, mama tabağı/kasesi ve anne sütü saklama kabı gibi ürünlerin denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bulunduğu değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığına bilgi verilmiş olup, gümrük idarelerinin de bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

VEYSEL PARLAK
Genel Müdür

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top