Search
Close this search box.

Ratchet – Cırcır Tipi Yük Bağlayıcısı Sınıflandırması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-162.01
Konu: Ratchet-Cırcır Tipi Yük Bağlayıcısı Sınıflandırması

09.06.2020 / 54804017
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan “cırcır tipi yük bağlayıcısı”/”ratchet”/”safeset” vb. ticari isimlerle beyana konu edilen; yükün taşınırken sabitlenmesi için zincir/kayış/bant vb.nin yükün üzerinde gerdirilmesi için kullanılan ve çarkın bir yönde dönmesine izin veren fakat geri hareketini engelleyen “ratchet” prensibiyle iş gören eşyanın tarife sınıflandırmasında tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

AB üyelerinin uygulamalarına bakıldığında aşağıda görselleri bulunan ve söz konusu eşyanın en yaygın modellerini teşkil eden ürünlerin tam olarak/tüm parçalarıyla birlikte sınıflandırmaya konu olduğunda mamul olduğu maddenin uygun pozisyonunda değerlendirildiği görülmektedir (sırasıyla 63.07 ve 73.26).
Bununla birlikte, eşyanın sadece “ratchet işi gören parçasının” veya “ratchet kısmına entegre edilmiş şekilde kanca vb. unsurunun” tek başına (bant veya zincirden ayrı olarak) gümrüğe sunulduğu durumlar için AB üyeleri arasında görüş birliğinin bulunmadığı kanaati oluşmuştur.

Bilindiği üzere, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 82.05 pozisyonu açıklama notlarında, “… Bu pozisyon, çok sayıda el aletlerini (manivela, dişli takımı, mandal tertibatı gibi basit mekanizmalı elle çalışan bazı el aletleri dahil) kapsar…” denilmiş olup; aynı ifade orijinal metinde; “It includes a large number of hand tools (including some with simple hand-operated mechanisms such as cranks, ratchets or gearing)” olarak kayıtlıdır.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 83.02 pozisyonu açıklama notlarında ise “…Bu pozisyon, yaygın olarak mobilya, kapılar, pencereler, karoseri vb. üzerinde kullanılan ve genel kullanım amaçlı adi lden mamul yardımcı tertibat ve donanımları kapsar. Bu tür genel sınıflamada yer alan ürünler özel kullanımlar için imal edilmiş olsalar bile bu pozisyonda yer alırlar (örneğin; otomobiller için kapı kulpları veya menteşeler gibi)…” denilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu eşyanın doğrudan karoseri üzerinde kullanılan bir donanım/tertibat olmaması nedeniyle eşyanın, mümeyyiz vasfını adi lden mamul kısmın verdiği hallerde dahi 83.02 pozisyonuna uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan eşyanın “çarkın tek yönde dönmesiyle (ratchet) sıkıştırma yapan basit mekanizmalı el aleti” olarak 82.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için gümrüğe sunulduğu hali itibarıyla adi lden mamul “ratchet” işi gören kısmın ötesinde başkaca bir donanım/tertibat içermemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ratchet fonksiyonunu gören parçanın yüke veya karoseriye takılacak olan kanca, halka, zincir, bant, kayış vb. ile donatıldığı hallerde ise (nihai haline ulaşmamış olsa da) eşya, yükün sabitlenmesi için kullanılan kanca, halka, zincir, bant, kayış vb.’nin mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılacaktır.

Buna göre, aşağıda görsel örnekleri bulunan adilden mamul eşyadan;

– sadece “ratchet” ten ibaret olan eşyanın 82.05 pozisyonunda;

-“ratchet”le birlikte halka, kanca vb. donanımı üzerinde bulunan modellerin mamul olduğu maddeye uygun pozisyonda (aşağıdaki örnekler için 73.26);

-eşyanın yük sabitleme için gerekli tüm unsurları içeren nihai halinin; kanca, halka, zincir, bant, kayış vb. den eşyaya mümeyyiz vasfını verenin mamul olduğu maddeye uygun pozisyonda (aşağıdaki örnekler için sırasıyla 63.07 ve 73.26);

Sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top