Search
Close this search box.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi UETS

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 19696635-805.99
Konu : Sağlık Bakanlığı Ulusal Elektronik
Tebligat Sistemi UETS Adresi
Güncellemesi

07.07.2020/55604143
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü`nün 02.07.2020 tarihli ve 125409 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yazısında; adı geçen Bakanlığın Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 35756-76579-89740 adresi olup, Bakanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) tanımlama işlemi Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz rica ederim.

Cemalettin ÇOGURCU
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Merkez Teşkilatı
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük, Ticaret Müşavirlik, Ataşelik ve Ofisleri
Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri
81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top