Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)

07.03.2020 Tarihli 31061 Sayılı Resmi Gazete
MADDE 1 ‒ 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2924.24.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
2924.29.70.00.38 APAA (Alpha-Phenlacetoacetamide)
MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.94.00.00.00” GTİP numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
2932.93.00.00.00 Piperonal
MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tabloya “2932.99.00.90.11” GTİP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
2932.99.00.90.13 PMK glycidate (3,4-MDP-2-P methyl glycidate)
2932.99.00.90.14 PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid)
MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2914.31.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelen aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.
2932.92.00.00.00  3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone
MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan tablodaki “2932.91.00.00.00” GTİP numaralı satırdan sonra gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2932.92.00.00.00 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone (1-(1,3-benzodioksol-5-il) propan-2-one)
MADDE 6 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2019

30991 (Mükerrer)

image_pdfimage_print