Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (ürün güvenliği ve denetimi: 2021/27)

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (ürün güvenliği ve denetimi: 2021/27)

27.2.2021 Tarihli 31408 Sayılı Resmi Gazete

Ticaret Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT
DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/27)

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nin  Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütü

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2020 31351 (4. Mükerrer)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!