Search
Close this search box.

Sanayi Sicil Belgesi – Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 72772861-106.99
Konu : Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik
Ortamda Düzenlenmesi

06.10.2020/57989588
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 06.10.2020 tarihli ve 0057955765 sayılı, Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi edilmesi hususunu rica ederim.

Emrah ASLAN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müd. Yrd. V.

Dağıtım:
Ayvalık Gümrük Müdürlüğüne
Bandırma Gümrük Müdürlüğüne
Bursa Gümrük Müdürlüğüne
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şube Müdürlüğüne Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğüne Eskişehir Gümrük Müdürlüğüne
Gemlik Gümrük Müdürlüğüne
Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne
İnegöl Gümrük Müdürlüğüne
Kontrol Şube Müdürlüğüne
Mudanya Gümrük Müdürlüğüne
Risk Analizleri Şube Müdürlüğüne
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şube Müdürlüğüne
Yalova Gümrük Müdürlüğüne
Transit Şube Müdürlüğüne
Kütahya Gümrük Müdürlüğüne
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.99
Konu : Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik
Ortamda Düzenlenmesi

05.10.2020/57955765
DAĞITIM YERLERİNE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alman 16.07.2020 tarihli ve 55889585 sayılı bir örneği ekli yazıda 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlıklarınca sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu, kayıt işlemlerinin yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütüldüğü, Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olduğu ve 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9 uncu maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren iki yılda bir vize işlemi yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17.04.2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilerek, elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamaları içeren kılavuz iletilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat değişikliği yapılana kadar,

elektronik Sanayi Sicil Belgesi, yazımız ekinde yer alan kılavuzda belirtilen şekilde doğruluğu ve geçerliliği teyit edilmek suretiyle, kabul edilebilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazısı
2. Sanayi Sicil Belgesi Kılavuzu

Dağıtım:
İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, GAP,
Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Sayı : 607168281-120.02.01
Konu :Sanayi Sicil Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi bir çok alanda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kayıt işlemleri yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Bugün itibariyle, 148 bini aşkın işletmenin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) dinamik bir yapıda olup her gün yeni kayıtlar yapıldığı gibi kayıt iptalleri de olmaktadır. Sanayi siciline her üretim yeri adres bazında ayrı kayıt edilmekte, kaydolan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9. maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren iki yılda bir vize işlemi yapılmaktadır.

SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

Bu bağlamda elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar ekte gönderilmekte olup Sanayi Sicil Belgesinin kullanıldığı mevzuat uygulamalarınızda dikkate alınması yönünde bilgi edinilmesi ve kurum/kuruluşunuz taşra teşkilatı ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır

Ömer BİLEN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: Elektronik Sanayi Sicil Belgesi

Dağıtım:
Adalet Bakanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne
Kamu İhale Kurumu Başkanlığına
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına
Savunma Sanayii Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığına
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top