Search
Close this search box.

Tıraş Sabunu Hakkında Yazı – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-156.02-
Konu : Tıraş Sabunu Hakkında

16.06.2022 / 75653849
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 29.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9. maddesi ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) sayılı listeye ”Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri” eklenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda, söz konusu Kararın 9 uncu maddesi ile ilgili olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 3401.11.00.90.00 GTİP’de sınıflandırılan tıraş sabunları hariç 34.01 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın KDV oranının % 8 olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu GTİP için BİLGE sisteminde eşyanın tıraş sabunu olup olmadığına ilişkin tamamlayıcı bilgi beyan edilmesi sağlanarak; eşyanın tıraş sabunu olduğunun beyan edilmesi durumunda KDV oranı % 18 olacak şekilde; eşyanın tıraş sabunu olmadığının beyan edilmesi durumunda ise KDV oranı % 8 olacak şekilde sistemsel düzenleme yapılmıştır. 3401.11.00.90.00 GTİP’li eşya ithalatında ‘’Tamamlayıcı Bilgi’’ sekmesinden ‘’Kod’’ alanında ‘’EFNC’’ seçeneği işaretlenerek “Oran” sekmesinde yer alan 7 veya 8 numaralı seçenekten beyana uygun olanın seçilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top