Search
Close this search box.

Transit Ticaret – Menşe Şahadetnamesi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-156.02-
Konu : Transit Ticaret-Menşe Şahadetnamesi

16.06.2022/75625658
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 14.02.2022 tarihli ve 2022/0720-BU sayılı yazınız.

Transit ticaret kapsamında yurtdışında bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen ve ülkemize hiç uğramayan eşya için ülkemizde menşe şahadetanamesi düzenlenmesi talebine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Türkiye’den ihracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin hususlar Gümrük Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde düzenlenmiş ve menşe şahadetnamesinin ihracatçı veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine düzenleneceği ifade edilmiş olup Türkiye’den ihraç edilmeyen bir eşya için ülkemiz yetkili makamlarınca menşe şahadetnamesi düzenlenmesi uygun değerlendirilmemektedir.

Bilgilerine rica ederim.

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top