Search
Close this search box.

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Toz Halinde Sim Eşyanın
Sınıflandırması Hk

09.11.2020/58838144
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter Powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) kesilerek toz sim haline getirildiği, daha sonra çeşitli sektörlerde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere TGTC 39. Fasıl 6 no.lu notunda “…ilk şekiller tabirine, sadece aşağıda belirtilen şekiller dahildir: (a)… (b) Düzensiz şekillerde bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, örneğin altıgen biçimli parçacıklardan oluşan toz halinde bir plastik ürünün ilk şekil tabirine girmesinde bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu eşyanın biçimi, kullanım şekli dikkate alındığında doğrudan veya gümrüğe sunulduğu haliyle plastik bir süs/dekorasyon eşyası niteliğinde olmadığı, daha ileri işlemler sonucu başka maddelerle bir araya getirilerek kullanıldığı bu nedenle ilk madde olarak sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. (Örnek AB BTB’leri: DEBTI38066/19-1, DEBTI38073/19-1, DEBTI2963/18-1, DEBTI14893/18-1)

Bu itibarla, anılan eşyanın mamul olduğu maddeye uygun pozisyonlarda ilk şekiller olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top