Search
Close this search box.

TR160000140005-6-8-9 Referans Numaralı BTB İptali Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 55360341-162.01
Konu : TR160000140005-6-8-9 Referans
Nolu BTB İptali Hk

11.09.2020/57292098
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 25.08.2020 tarihli ve E-17474625-162.01-00056781453 sayılı yazıları.

İlgide kayıtlı yazıları konusu; Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen TR160000140005-6-8-9 referans nolu Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin (BTB)’lerin yazılarında bahsi geçen ifadeler çerçevesinde gözden geçirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağının bildirilmesine müteakip, 01.09.2020 tarihli ve 57033717 sayılı yazımız ile söz konusu firmadan bahsi geçen BTB konusu eşya numuneleri istenilmiştir. Buna istinaden, firmadan alınan 08.09.2020 tarihli ve 57225735 kayıt sayılı dilekçe eki numunelerin Bölge Müdürülüğümüzce incelenmesi neticesinde düzenlenen ve bir örneği ilişikte sunulan müzekkerede;

Sızdırmazlık Contası ticari tanımlı TR160000140005 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19– sızdırmazlığı sağlayan bileşen kauçuk olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP,

Krank Mili Contası TR 160000140006 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.20.00.00.00– içi metal halka dışı kauçuk halka olduğunda 4016.93.00.22.00 GTİP,

Döner Kasnak Contası ticari tanımlı TR160000140008 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19– içi metal halka-içi kauçuk halka olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP,

Rulman Contası ticari tanımlı TR16000140009 referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19– ise içi metal halka dışı kauçuk halka bir conta olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP’inde yer aldığına karar verilmiştir.

Buna itibarla, söz konusu BTB’lerde tespit edilen GTİP değişikliği nedeniyle, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14) 18. Maddesi 1. Fıkrası hükmü uyarınca TR160000140005-6-8-9 referans nolu BTB’lerin sistem üzerinden iptal edildiği ile Gümrük Kanunun 9 Maddesi 5. Fıkrası uyarınca firmaya gerekli bilgilendirmenin yapıldığı hususlarını;

Bilgilerinize arz ederim.

Hüseyin ŞANVERDİ
Bölge Müdürü

EK: 1 Adet Müzekkere Örneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top