14.04.2021 Tarihli 31454 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3827

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü değiştiren ekli 2/2021 sayılı Kararının onaylanmasına, 29/1/2021 tarihli ve 7266 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

14 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİ’NİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI`NIN MENŞE KURALLARI VE MENŞE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN 15 MART 2021 TARİHLİ VE 02/2021 SAYILI KARARI

     Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü değiştiren ekli 2/2021 sayılı Kararının onaylanmasına, 29/1/2021 tarihli ve 7266 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

     Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması eki Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol 14.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan protokol ile değiştirilmiştir. Yeni Protokolde öne çıkan hususlar aşağıda sunulmuştur; 
 
1-) Türkiye veya Birleşik Krallık’ta imal edilen eşyada Avrupa Birliği menşeli girdilerle kümülasyon yapmak mümkündür. Daha evvel yayımlanan protokolde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin yanı sıra İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya eski protokolün 4 no.lu ekinde sayılan ülkeler menşeli girdilerin Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdilerle menşe kümülasyonu uygulamak mümkün idi.
 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

T.C. – Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması