image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.01
Konu : Elektronik Menşe Şahadetnamesi – Lübnan

09.09.2021 / 67100773
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 26.07.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00065752259 sayılı yazımız.

Lübnan Gümrük İdaresinden alınan Nota ile Lübnan (yalnızca Zahle & Beka Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası) tarafından elektronik menşe şahadetnamesi düzenlenmeye başlandığı bildirilmiş olup, elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek : Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi

Gereği : Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi : Gümrükler Genel Müdürlüğüne

———- / / ———-

T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50650359-160.05-33136698 12.08.2021
Konu : Lübnan – QR Kodu Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

Lübnan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan örneği ekli Nota’da, Zahle ve Beka Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın, faturaların ve menşe sertifikalarının doğrulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Arap menşe sertifikalarında QR Kodu uygulamasına başladığı bildirilmektedir.

Nota’da devamla, bahse konu QR Kodu ile söz konusu Nota ekindeki listede yer alan Zahle ve Beka Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası yetkililerinin imza ve mühürlerini içeren menşe sertifikalarının kabulü ve tanınması hususunda yetkili Türk makamlarının tavassutu rica edilmektedir.

Saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Barbaros DİCLE
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcı Vekili
OKGY Kuzey Afrika İkili Siyasi
İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Dağıtım:
Ticaret Bakanlığı – Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ticaret Bakanlığı – Gümrükler Genel Müdürlüğü

ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN
ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER

• AVUSTURYA (yazıda web adresi yok)
• BELÇİKA (www.digichambers.be/verify)
• ALMANYA (https://cert.ihk.de)
• KANADA (yazıda web adresi yok)
• FİNLANDİYA (yazıda web adresi yok)
• İSPANYA (yazıda web adresi yok)
• İSVEÇ (yazıda web adresi yok)
• HOLLANDA (yazıda web adresi yok)
• FRANSA (http://certificates.iccwbo.org)
• İSVİÇRE (yazıda web adresi yok)
• DANİMARKA (yazıda web adresi yok)
• İRLANDA (yazıda web adresi yok)
• İNGİLTERE (yazıda web adresi olmayıp sonradan kontrol adresleri bulunmaktadır)
• MEKSİKA (yazıda web adresi yok)
• İTALYA (https://certificates.iccwbo.org) veya (https://certificates.iccwbo.org/Member/Details/25)
• ÇİN HALK CUM. (www.origin.customs.gov.cn) veya (http://check.ccpiteco.net)
• KORE CUMHURİYETİ (http://cert.korcham.net/search/index.htm)
• ENDONEZYA (http://eska.kemendag.go.id)
• EKVADOR (yazıda web adresi yok)
• BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) (www.economy.gov.ae)
• UKRAYNA (origin@customs.gov.ua)
• TAYLAND (http://verify.dft.go.th)
• UMMAN (https://eservices.chamberoman.om/coo-verify)
• LİTVANYA (https://essdocs.com/esscert-certificate-of-origin-verification)
• JAPONYA (QR kodun okutulması ile https://ref.jcci.or.jp)
• AVUSTRALYA (https://www.australianchamber.com.au/international/certificates-of-origin/)
• ABD (yazıda web adresi yok)
• SLOVENYA (yazıda web adresi yok)
• KOLOMBİYA (yazıda web adresi yok)
• SLOVAKYA (yazıda web adresi yok)
• SENEGAL (yazıda web adresi yok)
• GÜNEY AFRİKA (DannyV@sacci.org.za, pierides@mweb.co.za ve costap@sacci.org.a)
• LÜKSEMBURG (https://certificates.iccwbo.org) ilgili link için TIKLAYIN
• MALTA (https://www.ecert.sgs.com/mt/)
• LÜBNAN Zahle & Beka Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print