Search
Close this search box.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri 28.02.2022

Kaydet
Kapat

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Yeni GTİP’ler Eklenmiştir. (28.02.2022)

Bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete ‘de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almakta olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır.

7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) ürün eklenmiştir.

Ek-1 İçin Tıklayınız. (Güncelleme Tarihi 28.02.2022)

Sektörel Bakış; Varış Öncesi Gümrük İşlemleri İçin Link’e Tıklayınız 


Gümrükler Genel Müdürlüğü

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top