Search
Close this search box.

YGM Bilgilerindeki Değişikliklerin Bildirilmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı  : 82858591-120.01.02.03
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Bilgilerindeki Değişikliklerin Bildirilmesi

12.02.2020/52264057
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 576 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi; “e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, 7 gün içerisinde bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulur.” hükmünü amirdir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yukarıda bahsi geçen bilgilerinde değişiklik olması halinde bu durum ilgili YGM tarafından doğrudan Genel Müdürlüğümüze bildirildiğinden YGMS programında güncelleme yapılarak BİLGE sistemine otomatik olarak aktarılmaktadır. Bununla birlikte güncellemesi yapılan bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesine istinaden ayrıca Bölge Müdürlüklerine de yapıldığı, Bölge Müdürlüklerince de bu bildirimlerin Genel Müdürlüğümüze gönderildiği görülmektedir. Gereği daha önce yapılmış konuların tekrar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin gereksiz yazışma ve zaman kaybına neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince Bölge Müdürlüklerine yapılan söz konusu bildirimlerin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top