Search
Close this search box.

Yetkilendirilmiş Yükümlüler Beyannameye Eklenecek Belge

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-708.99-00082478252
Konu : Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye
Eklenecek Belge İşlemleri

01.02.2023/82478252
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin, 03.01.2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik üçüncü fıkrası;

“(3)Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.” Hükmündedir.

Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak;

– Beyannamenin 44 no.lu kutusunda Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili belgeler her durumda beyan edilecek,

– İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuda beyan edilen belgeler taranarak beyannameye eklenecek,

– İhracat ve antrepo rejimleri haricindeki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuda beyan edilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilecek,

– Tüm rejimler itibarıyla, beyannamenin 44 no.lu kutuda beyan edilen söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmayacaktır.

Bilgileri ile konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top