Search
Close this search box.

Zeytinyağı İhracatı Kısıtlaması Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801-305.04 02 02-6277668
Konu : Zeytinyağı İhracatı Kısıtlaması Hakkında                                             07.07.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 26.02.2022 tarihli ve E-21817801-305 04.02.02-4665357 sayılı yazımız.
b) 04.04.2022 tarihli ve E-21817801-305 04.02.02-5047325 sayılı yazımız.
c) 07.04.2022 tarihli ve E-21817801-305 04.02.02-5185598 sayılı yazımız.
ç) 10.05.2022 tarihli ve E-21817801-305 04.02.02-5517929 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a) kayıtlı yazımız ile. ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Tarım Ürünlerini ihracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2022/1)” kapsamında yer alan 150930000014 ve 150990000018 GTİP‘li – Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Zeytinyağı) ürünleri için başlamış işlemler ve muafiyetler hariç kısıtlama getirildiği bildirilmiştir.

Bakanlık Makamı’ndan alman 07.07.2022 tarih ve 6261177 sayılı Olur ile 150930000014 ve 150990000018 GTİP‘li – Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Zeytinyağı) ürünlerinde ilgi (a) kayıtlı yazımız ile uygulanan ihracat kısıtlamaları kaldırılmıştır.

Bu kapsamda. 150930000014 ve 150990000018 GTİP’li Zeytinyağı (Diğerleri) ürünleri için yapılacak ihracat başvurularına bitki sağlık sertifikası/sağlık sertifikası düzenlenmesi ve bu ürünlerin ülkeden fiilen çıkışlarına izin verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rıca ederim.

Dr. Duralı KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Ticaret Bakanlığına
(İhracat Genel Müdürlüğü)
81 İl Müdürlüğüne
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top