Search
Close this search box.

Antrepo Beyannameleri – (Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-40216608-131.99-
Konu : Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları

30.05.2022/75074910
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 11.05.2022 tarihli ve 2391 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda belirtilen hususlara ilişkin olarak;

2011/47 sayılı Genelge “…Antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce; eşyanın doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak, eşyanın evsafına uygun olup olmadığını belirlemek ya da satış suretiyle devri yapılacak eşyanın evsafını tespit etmek gibi nedenlerle ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine gümrük idarelerince izin verilmesi mümkün bulunmaktadır… ” hükmünü amirdir.

Bu meyanda, mezkûr Genelge kapsamında, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrük idarelerince eşyanın incelenmesi veya eşyadan numune alınması işlemlerine müstenit verilebilecek olan küşat hakkının kullanımına yönelik izinden anlaşılması gerekenin, antrepo rejimine tabi tutulması akabinde ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak olan eşyanın niteliklerine/vasfına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve bu kapsamda doğru şekilde beyan edilmesini sağlamak olup; dilekçeniz münderecatı antrepo rejimine tabi bir eşyadaki miktar farklarının tespiti Gümrük Yönetmeliği’nin 87. maddesi ve 2011/47 sayılı Genelge hükümleri kapsamında yer almamaktadır.

Bununla birlikte, mezkur yazınızda belirtilen diğer hususlar mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top