Search
Close this search box.

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Hakkında – 27.05.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Şeker Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-69566461-433-5740501
Konu : Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı hk.

27.05.2022/75036612
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, “Şeker ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)” Cumhurbaşkanı Kararı ile “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 15.10.2022 tarihine kadar 1701 G.T.P. ile kamış veya pancar şekeri için sıfır gümrük vergisi ile 400.000 tonluk tarife kontenjanı açılmıştır.
Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında yürütülecektir.

Bahse konu Tebliğin 4 üncü Maddesinde ” 1) Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1701 G.T.P.‘de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılır.”
(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır.

Başkanlığımızca düzenlenen C Şekeri Tahsisat Belgesi karşılığı olarak İthalat Lisansı alan
imalatçı-ihracatçıların bu kapsamda kullanılan Tahsisat Belgeleri iptal edilecektir. Konunun tarafınıza bağlı bulunan tüm şekerli mamul imalatçı-ihracatçısı firmalara duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mümtaz SİNAN
Bakan a.
Başkan V.

Dağıtım:
Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Şeker Dairesi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top