T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801 -305 04 02.02-5226501
Konu : Cin Mısır (Popcorn/100590000011 GTİP) İhracatı                                19.04.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 19.03.2022 tarihli ve E-21817801-305.04 02.02-4925706 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, sadece insan tüketimi amaçlı mısır ihracatlarında. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi (DIIB) kullanılarak yapılacak ihracatlar ve organik çeşitlerinin ihracatları hariç olmak üzere;

İlgili kurumlar ile yapılan görüşme sonucunda 1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır ihracatlarına izin verilmesine karar verilmiştir

Bu kapsamda, 1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır ihracatlarının %100 kimlik kontrolüne tabi tutularak Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesi hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Önceki İçerikHizmet İhracatının Tanım Sınıf ve Destek Hakkında Karar 5448
Sonraki İçerikGümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyer Kısa Çalışma Ödeneği