Search
Close this search box.

Geçici İthal Edilen Ambalaj Maddelerinde Süre Uzatımı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-134.02
Konu : Geçici İthal Edilen Ambalaj
Maddelerinde Süre Uzatımı

21.07.2020/56011121
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 19.03.2020 tarihli ve 53372219 sayılı yazımız.
b) 23.03.2020 tarihli ve 53433361 sayılı yazımız.
c) 04.06.2020 tarihli ve 54709639 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda. Bakanlık Makamından alınan 18.03.2020 tarihli ve 53330175 sayılı Onaydan bahisle, bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren, belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde altı (6) aya kadar ek süre verilmesinin uygun görüldüğü; ilgi (b)’dc kayıtlı yazımızda, koronavirüs salgınına ilişkin olarak alınan önlemler kapsamında, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat kapsamında verilen izin süre sonu ile geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının yurtta kalma izin süre sonunun 30.06.2020 tarihi olarak belirlendiği; ilgi (c)’de kayıtlı yazımızda da yukarıda yer alan eşyadan sadece geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için izin süresinin 30.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden talepler üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, ihraç yükü taşımalarında kullanılacak olmaları ve firmaların yeniden ihraç etme imkanı bulamamaları hususu göz önünde bulundurularak eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus olan ve 2019/9 sayılı Genelgemiz eki listede yer alan GTİP’lerden beyan edilerek geçici ithal edilen eşyanın izin sürelerinin, Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesi çerçevesinde, 30.06.2020 tarihinden sonra süresi dolanlar için ceza uygulanmaksızın 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top