Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 16. Madde – Usulsüzlük Cezası Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.05
Konu : GY Geçici 16. Madde – Usulsüzlük Cezası

30.11.2020/59371148
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: a) 14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı yazımız.
b) 22.10.2020 tarih ve 58397598 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16 ncı madde eklenmiş ve 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle de söz konusu maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

Bu çerçevede, mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Yönetmeliğin Geçici 16 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine başvuruda bulunulması mümkün olup Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bazı gümrük idarelerince mezkur madde kapsamında sonradan ibraz edilen menşe şahadetnameleri için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün bulunmakta; bu kapsamda sonradan ibraz edilen menşe şahadetnameleri için usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top