Search
Close this search box.

Barkodlu Numune Poşetlerinin Kullanımı Hakkında Yazı

Kaydet
Please login
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-109
Konu : Barkodlu Numune Poşetlerinin Kullanımı

07.12.2021/69787239
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İstanbul GDTBM`nün 30.07.2020 tarihli ve 56291702 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan veren, “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya” başlamıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin, Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesine ilişkin kuralların belirlendiği 199 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi, “Kapalı kaplar içine veya şişelere konan numunelerin ağızları numuneyi alan muayene ile görevli memur tarafından güvenlik mührü ya da eritilmiş mum üzerine okunaklı bir şekilde tatbik edilen mühürle kapatılır. Mum mühür tatbik edilecek numunelerin mühürlenmesinde Bakanlık tarafından bu amaçla temin edilerek personele teslim edilen şahsi sicil numarasını taşıyan mühür kullanılır. Ayrıca güvenlik bantlı ve numaralandırılmış torbalar kullanılabilir.” hükmüne amirdir.

Bu çerçevede İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce ağızları bantlı ve barkodlu numune torbaları alımı işleminin her yıl gerçekleştirilerek tüm gümrük idarelerine bildirdiklerine talepleri doğrultusunda dağıtımlarının sağlandığı bilinmektedir.

Konuya ilişkin olarak, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgide kayıtlı tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazısında; Gümrük Müdürlüklerinin talepleri çerçevesinde Polimer Torba, Polimer Numune Kabı ve Cam Numune Kabı ve numune poşetlerinin alındığı, dağıtımı yapılacak yeni numune poşetlerinin barkod sistemine uygun özellikte olduğu ve numunelerin türüne (sıvı, toz veya granül) göre cam veya polimer numune kaplarına alınıp, yeni barkodlu numune poşetlerine konularak ilgili Laboratuvara gönderileceği,

Üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler hariç olmak üzere Gümrük Yönetmeliği Madde 199/ç bendinde belirtildiği üzere ayrıca mavi güvenlik mührü kullanılmaya gerek duyulmayacağı, barkod numarasının aynı zamanda mühür no olarak ayırt edici olacağı, üretilen üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler için ise mavi mühür bandının kullanılmasına devam edileceği,`

Diğer taraftan, yeni barkodlu numune poşetlerinin kullanım şeklini ayrıntılı bir şekilde tarif eden Kullanım Kılavuzu ve uygulama videosuna; Bakanlığımız Eğitim Portalı https://eys. ticaret.gov.tr internet adresinden, sisteme giriş yapılarak Katalog Eğitimleri sekmesi Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri bölümünden ulaşılabileceği” ifade edilmektedir.

Söz konusu güvenlik bantlı ve numaralandırılmış numune torbalarının muayene Memurlarınca kullanımı sırasında, numunelerin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde laboratuvar müdürlüklerine ulaşabilmesini teminen numunenin konulduğu numune torbası üzerinde yer alan “barkod numarasının” Bilge-Detaylı Beyan-Muayene Ekranı-Laboratuvar İşlemleri kısmında ve NCTS Sisteminde, LARA Programına numune kaydı gönderme sırasında muayene memurlarınca “barkod numarası”nın girilmesine imkan sağlayacak sistemsel düzenleme devreye alınmış olup, LARA Programına numune kaydı gönderme sırasında, muayene memurlarınca numune ve şahit numunenin konulduğu numune torbaları üzerinde yer alan barkod numarasının girildiği alanlar 01.01.2022 tarihi itibariyle zorunlu alan haline getirilecektir.

Bu itibarla, numune torbaları üzerinde yer alan barkod numaralarını ilgili alanlara doğru ve eksiksiz girilmesi hususunda Bölge Müdürlüğünüz bağlantı idarelerinde görevli muayeneden sorumlu memurların bilgilendirilmeleri ve konunun bizzat Bölge Müdürlüğünüzce takibi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top