Search
Close this search box.

Mısır ve Patates Nişastası Yurtiçi Teminlerinde KDV Oranı

Kaydet
Kapat

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı : E-64597866-130[28]-8171
Konu : Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin
ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı

13.05.2022

İlgi : 03.03.2022 tarihli özelge talep formlarınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, ilaç sektöründe faaliyette bulunan Şirketiniz tarafından beşeri tıbbi ürün imalatında kullanılan,

-İnsan gıdası olarak tüketilen mısır nişastası ve patates nişastasıyla birebir aynı özellikte olduğu belirtilen Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1108.12.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan “mısır nişastası” ile 1108.13.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırılan “patates nişastası”nın,

TGTC’nin 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılan ve üretim faaliyetine tabi tutulmadan doğrudan gıda olarak da tüketilebildiği ifade edilen ilaç hammaddelerinin ithal ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) ilgili fasılları veya alt tarife pozisyonları itibarıyla sayılan ve %8 KDV oranına tabi olan gıda maddeleri, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesi ile aynı BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümüne taşınmış ve bu bölümde sayılan malların ithal veya teslimlerine uygulanacak KDV oranı 14/2/2022 tarihinden itibaren %1 olarak belirlenmiş; aynı Kararın 1 inci maddesi ile de anılan BKK’nın 1/3 maddesinde yapılan düzenlemeyle, (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olanların tesliminde %8 oranında vergi uygulanacağı hükmü eklenmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 9 uncu sırasında; “TGTC’nin 11 no.lu faslında

yer alan mallar”; 17 nci sırasında ise “21 no.lu faslında yer alan mallar” ibareleri yer almaktadır.

TGTC’nin 11 no.lu faslında; “Değirmencilik Ürünleri, Malt, Nişasta, İnulin, Buğday Gluteni”, bu faslın 11.08 tarife pozisyonunda ise “Nişastalar ve İnulin” tanımlanmıştır. Bu pozisyon kapsamında “1108.12 pozisyonunda mısır nişastası ve 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar, 1108.13 pozisyonunda patates nişastası ve 1108.13.00.10.00 Torba içinde olanlar GTİP olarak sınıflandırılmıştır.

Aynı Cetvelin 21 no.lu faslında; “Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları” bu faslın 21.06 tarife pozisyonunda ise “Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Gıda Müstahzarları” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu altında 2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 ‘ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz  veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler ve 2106.90.98.00.19  Diğerleri GTİP olarak sayılmıştır.

Buna göre, TGTC’nin 1108.12.00.10.00, 1108.13.00.10.00, 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı anlaşılan ve ÖTV’ye tabi olmayan gıda maddelerinin kullanım yerine bakılmaksızın 14/2/2022 tarihinden itibaren ithal veya yurt içi tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top