Search
Close this search box.

Süttozu İhracatı Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.02-7014328
Konu : Süttozu İhracatı Hk.

16.09.2022/7014328
DAĞITIM YERLERİNE

21 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “”Bazı Tarım ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4)” gereğince; Bakanlık Makamı’nın 16.09.2022 tarih ve 10724253-325.11.02.02.6983464 sayılı Olur’u ile. önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla. 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatının 31.12.2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda. ”0402” G.T.İ.P. başlığı altında ver alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecekler ve başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, 31.12.2022 tarihine kadar “Veteriner Sağlık Sertifikası” düzenlenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğim rica ederim.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top