Search
Close this search box.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına Tebliğ 2022/4

Kaydet
Kapat
 

21.04.2022 Tarihli 31816 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/4)

MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

38

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


Tebliğin Güncel Hali;

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın kati ihracatında” gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

G.T.İ.P./G.T.P.

Eşyanın Tanımı

0701.90

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

0703.10.19.00.11

Kuru soğan

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

0708.20.00.00.11

Fasulye

0709.30.00.00.00

Patlıcan

0709.60.10.00.11

Sivri Biber

0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70

Zeytinler

07.13.33.90.00.19

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

0713.40.00.00.13

Kırmızı Mercimek

0805.10

Portakal

0805.21

0805.22

0805.29

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

0808.10

Elma

1509

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

0207.11

0207.12

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) 

 Parçalanmamış (dondurulmuş)

0407.21

Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)

0405.10

Tereyağı

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) (Ek: 21/4/2022-31816/ R.G) 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top