Search
Close this search box.

TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-
Konu : TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi

09.06.2022 / 75444466
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 27.04.2022 tarihli ve E-73421605-106.05-00074256820 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ile Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsamdışı beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için sözkonusu Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapıldığı hususu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğler kapsamı eşya için beyanname tescil aşamasında eşyanın Tebliğ kapsamında olup olmadığına yönelik olarak gelen soru mesajlarında eşyanın Tebliğ kapsamında TPS e-belge veya sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi olup olmadığı yönünde değişiklik yapılmış olup soru mesajlarına verilen cevap EVET ise referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında ilgili belge gösterilmekte ve ilgili belgenin referans numarası alanında ilgili ÜGD Tebliği için edinilmiş 23 haneli TPS e-belge ıd numarası ya da ilgili ÜGD Tebliği’nde belirtilmiş olan sabit TAREKS referans numarası beyan edilebilmektedir.

Bu noktada, örneğin, 2022/8 sayılı Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında beyanname tescil işlemlerinde tarife sorusu olarak gelen 3728 kodlu “Beyan ettiğiniz eşyanız Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ya da bu Tebliğ’de yer alan sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi midir?” soru mesajına verilecek “Evet” cevabı karşılığında sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilen 0929 kodlu belgenin referans numarası alanında sözkonusu ÜGD Tebliği kapsamında Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş 23 haneli formattaki belge ıd numarası ya da anılan Tebliğde belirtilen durumlar için beyan edilebilmek üzere belirlenmiş sabit referans numarası beyan edilebilecektir. Söz konusu soruya “Hayır” cevabının verilmesi halinde ise herhangi bir belge sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilmeyecektir.

Bu itibarla, sabit referans numarası beyanı çerçevesinde BİLGE Sisteminde yapılan düzenleme değişikliği hususunda bilgi edinilmesini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top