Search
Close this search box.

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatına İlişkin Karar 5749

Kaydet
Please login

25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5749

Ekli “Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7348 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1-16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile 25/4/2022 tarihli ve 5526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkûr Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 17 Temmuz 2019 tarihli Protokol I uyarınca Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonunda yer alan (ii) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

G.T.İ.P.

Eşya Adı Tarife Kontenjanı Miktarı

İthalat Vergileri

02.01

Büyükbaş hayvanların eti(taze veya soğutulmuş) 1.700 Ton 0
02.02

Büyükbaş hayvanların eti(dondurulmuş)

02.04

Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 1.000 Ton 0
02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları 150 Ton

0

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

150 Ton

0

0709.59.00.00.00

Diğerleri

0711.59.00.00.00

Diğerleri
0712.39.00.00.00

Diğerleri

0809.30

Şeftali (nektarin dahil) 300 Ton 0
0810.40 Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri 350 Ton

0

0810.20.10.00.00

Ahududu 200 Ton

0

0811.20.31.00.00

Ahududu
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu 5.000 Ton

0

12.11

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) 150 Ton 0
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 500 Ton

i

20.07

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 300 Ton %30
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 2.500 hl

0

i: İthalat Rejimi Kararında AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


Kararla İlgili Daha Önceki Yazılar;


 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top