T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

27.08.2021

Sayı : E-73421605-100-
Konu : Tarife Kontenjanı Kullanımı 2021/7 Sayılı Tebliğ

27.08.2021 / 66763016
DAĞITIM YERLERİNE

20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)” uyarınca ekli listede yer alan GTİP’ler kapsamı eşyaya ilişkin tarife kontenjanı dağıtımı “Beyanname Sırasına Göre Dağıtım Yöntemi” (BSGTY) kullanılarak yapılacaktır.

Bu kapsamda Tebliğ ile ilgili gerekli teknik düzenlemeler 27.08.2021 tarihinde devreye alınmış olup söz konusu kontenjandan faydalanabilmek için ilgili muafiyet kodu olarak “TFKTJ” ve “BSGTY” kodlarının birlikte kullanılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak 2021/7 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde yukarıda bahse konu hususlara riayet edilerek işlem tesisi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.V.

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ek : 1 Adet PDF Dosya

NoGTPEşyanın TanımıBirimMiktarıGümrük Beyannamesi Başına Dağıtılacak Azami Miktar
12931.90.00*Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).Ton5.000500
22932.20.90*Epsilon- Kaprolakton.Ton75050
33806.10*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri.Ton20.855500
43815.90.90*Yalnız titanyumoksit ve tungsten trioksit içeren katalizör.Ton45050
58507.50.00*Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler:-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,

-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen,

-genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen,

-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet185.00015.000
68507.60.00
veya
8507.80.00
* Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,

-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,

-8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan,

-uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,

-genişliği 45 mm (±0,1) olan,

-yüksekliği 11 mm (±0,1) olan,

yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet100.00010.000
78507.60.00*Lityum-iyon akümülatör:-kalınlığı 6 mm fazla olmayan,

-genişliği 100 mm fazla olmayan,

-uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,

-nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,

-ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet14.4461.000
88507.60.00*Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,

-uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm’yi geçmeyen,

-genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm’yi geçmeyen,

-yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet138.00010.000
98529.90.92.00.00
veya
9405.40.39.00.00
*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).Adet40.000.0003.000.000

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.