Search
Close this search box.

İthalatta Gözetim Uygulamasına Tebliğ 2024/6 Değişiklik

Kaydet
Please login

31.05.2024 Tarihli 32562 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Dolan/Kg*)
3921.90.60.00.11 Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) 2,5$/Kg
8208.30.00.00.00 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) 25 $/kg
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20 $/kg
8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, lam elektronik olanlar hariç) 20 $/kg
8301.40.19.00.19 Diğerleri (topuzlu, elektromekanik.
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
20 $/kg
8301.60.00.00.11 Kapı kilidi silindirleri (barel) 15 $/kg
8301.60.00.00.19 Diğerleri 15 $/kg
9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 3.5 $/kg
9609.10.10.00.00 “Kurşunlan” grafitten olanlar 30 $/kg
9609.10.90.00.00 Diğerleri 30 $/kg
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 0.16 $/Adet
9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0.08 $/Adet

*kg brüt ağırlık

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun (eski) hali;

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Kg*)
3921.90.60.00.11 Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) 2,5
8208.30.00.00.00 Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçlan) 25
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) 20
8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, lam elektronik olanlar hariç) 20
8301.40.19.00.19 Diğerleri (topuzlu, elektromekanik. 

elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20
8301.60.00.00.11 Kapı kilidi silindirleri (barel) 15
8301.60.00.00.19 Diğerleri 15
9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışanlar 3.5
9609.10.10.00.00 “Kurşunlan” grafitten olanlar 30
9609.10.90.00.00 Diğerleri 30
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 0.16
9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0.08

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top