Search
Close this search box.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 5733

Kaydet
Please login

28.06.2022 Tarihli 31880 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5733

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kapsam

MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2915.32 Vinil Asetat. Ton 3.500 0
2  3907.20.20 *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000- 20000 mPas). Ton 700 0
3 7606.12.99 * NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha:- 193.746 mm2‘den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130 mm veya daha fazla fakat 149 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya

– 166.203 mm2‘den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Ton 15 0
4 8507.60.00 *Lityum-iyon akümülatör:-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan,

-Genişliği 100 mm fazla olmayan,

-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,

– Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 4.250.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen eşya için vergi oranı sıfır uygulanır.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top