Search
Close this search box.

Sırbistan Cumhuriyeti Tarım Ürünleri Kontenjan Uygulaması

Kaydet
Kapat

14.06.2019 Tarihli 30801 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1143

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MADDE 1– 18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 tarihli ve 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 2– Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı Tarife Kontenjanı Dönemi Uygulanacak

— Gümrük Vergisi (%) / — Toplu Konut Fonu (CİF Bedelinin %’si) / — Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 5.000 Ton 01.01-31.12 0
02.02 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 100 Ton 01.01-31.12 0
0602.90.41.00.11 Çelikler 200 Ton 01.01-31.12 0
0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 Diğerleri
0602.90.46.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olan 200 Ton 01.01-31.12 0
0602.90.47.00.00 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00 Diğerleri
06.03 (0603.90.00.00.00 hariç) Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 5 Ton 01.01-31.12 0
0701.10.00.00.00 Tohumluk 500 Ton 01.01-31.12 0
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 1.500 Ton 01.06-30.09 i
0703.90 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler 500 Ton 01.01-31.12 ii
0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 500 Ton 01.01-31.12 0
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
0706.10 Havuçlar ve şalgamlar 1.000 Ton 01.01-31.12 iii
0708.10 Bezelye (Pisum sativum) 50 Ton 01.01-31.12 0
0708.90 Diğer baklagiller 100 Ton 01.01-31.12 0
0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 200 Ton 01.07-30.09 iv
0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 700 Ton 01.01-31.12 0
0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 600 Ton 01.01-31.12 0
0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 2.000 Ton 01.01-31.12 V
0713.90 Diğerleri 250 Ton 01.01-31.12 0
0811.10 Çilek 300 Ton 01.01-31.12 0
0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü 1.000 Ton 01.01-31.12 0
0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 300 Ton 01.01-31.12 0
0813.20.00.00.00 Erik 400 Ton 01.01-31.12 0
0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş [yalnız rezene tohumları ve ardıç meyvaları] 250 Ton 01.01-31.12 0
0909.62.00.00.00 Ezilmiş ve öğütülmüş [yalnız rezene tohumları ve ardıç meyvaları]
0910.99 Diğerleri 200 Ton 01.01-31.12 0
1001.99.00.00.11 Adi buğday 10.000 Ton 01.01-31.12 0
1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
1005.90 Diğerleri 5.000 Ton 01.01-31.12 0
1008.30.00.00.00 Kuş yemi 200 Ton 01.01-31.12 0
1201.90.00.00.00 Diğerleri 5.000 Ton 01.01-31.12 0
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 15.000 Ton 01.01-31.12 0
1208.10 Soya fasulyesinin unu ve kaba unlan 1.000 Ton 01.01-31.12 0
1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumlan 200 Ton 01.01-31.12 0
1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 200 Ton 01.01-31.12 0
1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 200 Ton 01.01-31.12 0
1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata

L.)

1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 200 Ton 01.01-31.12 0
1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumlan
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumlan
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 Diğerleri
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 hariç) Diğerleri 200 Ton 01.01-31.12 0
1209.99.10.00.00 Orman ağaçlannın tohumlan 200 Ton 01.01-31.12 0
1211.90.86 Diğerleri 200 Ton 01.01-31.12 0
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 25.000 01.01-31.12 0
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 10.000 01.01-31.12 0
15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunlann fraksiyonları hariç) 100 Ton 01.01-31.12 20%
1518.00.31.00.00 Ham olanlar 50 Ton 01.01-31.12 0
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler 100 Ton 01.01-31.12 5%
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 1.000 Ton 01.01-31.12 iii
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarlan 750 Ton 01.01 -31.12 iii
1901.10 Bebek ve küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) 300 Ton 01.01-31.12 v
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 750 Ton 01.01-31.12 vi
1902.20.30 Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil)[yalnızca Yenipazar Mantısı] 500 Ton 01.01-31.12 0
19.05 Ekmek, pasta,kek bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,prinç kağıdı ve benzeri ürünler 1.000 01.01-31.12 vi
2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 200 Ton 01.01-31.12 0
2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 200 Ton 01.01-31.12 v
2004.90.50.00.11 Bezelye 200 Ton 01.01-31.12 vi
2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler
20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 200 Ton 01.01-31.12 vi
20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19,2009.31, 2009.39,2009.71, 2009.79 hariç) Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze sulan (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 200 Ton 01.01-31.12 0
21.04 Çorbalar, et sulan ve müstahzarlan; kanşım halindeki homojenize gıda müstahzarlan 50 Ton 01.01-31.12 0
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 150 Ton 01.01-31.12 V  
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 100 Ton 01.01-31.12 0  
2106.10.20.00.19 Diğerleri
2106.90 Diğerleri 100 Ton 01.01-31.12 v  
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 500 hl 01.01-31.12 vi  
2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 500 Ton 01.01-31.12 0  
2309.90 Diğerleri 500 Ton 01.01-31.12 0  
  1. 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
  2. İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
  3. İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.
  4. 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.
  5. İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.
  6. İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CİF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’sî uygulanır.”

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.”

MADDE 4– Bu Karar, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top