Search
Close this search box.

Tereyağı İhracatı Hakkında Yazı – 25.07.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-140.04 –
Konu : Tereyağı İhracatı Hakkında

25.07.2022 / 76613971
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 14.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073847575 sayılı yazımız.
b) 16.05.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00074664421 sayılı yazımız.

  İlgide kayıtlı yazılarımız konusu tereyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 20.07.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02- 6325740 sayılı yazıda;

  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği;

  Bu kapsamda, sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlıklarınca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesi istenilmektedir.

  Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK : 1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492
Konu : Tereyağı İhracatı

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 14.04.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02-5270492 sayılı yazı.

  İlgide kayıtlı yazı ile Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirilmişti.

  Sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlığımızca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesi ve konuyla ilişkin ilgili Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top