Search
Close this search box.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 1199

Kaydet
Kapat

26.06.2019 Tarihli 30813 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1199

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kapsam
MADDE 1– (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.
(2) Söz konusu tablo kapsamında tanımı belirtilen eşyanın G.T.P’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama
MADDE 2– (1) Ekli tablo kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.

İthal lisansı
MADDE 3– (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar
MADDE 4– (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat
MADDE 5– (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No G.T.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2915.32 Vinil Asetat Ton 7.500 0
2 2932.20.90 *Epsilon- Kaprolakton Ton 400 0
3 3906.90.90 *Sodyum Poliakrilat Ton 20.000 0
4 3907.20.20 *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas) Ton 400 0
5 3907.20.20 * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas) Ton 3.500 0
6 8507.50.00 *Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryaların montajları:-voltajı 190 V veya daha fazla olan ancak, 210 V’u geçmeyen,

-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 280 mm’yi geçmeyen,

-genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm’yi geçmeyen,

-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 150 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 92.500 0
7 8507.60.00 veya 8507.80.00 * Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,

-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,

-8,4V’luk (±0,05) voltajı olan,

-uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,

-genişliği 45 mm (±0,1) olan,

-yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 50.000 0
8 8507.60.00 *Lityum-iyon akümülatör:-Kalınlığı 6 mm’den fazla olmayan,

-Genişliği 100 mm’den fazla olmayan,

-Uzunluğu 150,15 mm’den fazla olmayan,

– Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 1.250.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTİP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top