Search
Close this search box.

Sanal Gerçeklik Gözlüğü Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80572740-205-
Konu : Sanal Gerçeklik Gözlüğü

05.04.2022 / 73519518
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Gümrük Tarife Cetvelinde görüntü monitörleri 8528, video oyun konsolları ve makineleri 9504.50, gözlükler ve benzerleri ise 9004 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmıştır.

Yine, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde;

  • 8528 Tarife Pozisyonu açıklama notlarında; “Bu grup şunları kapsar: (1) Televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan monitörler ve projektörler.”
  • Faslın 3 nolu notunda ” yukarıda 1 no.lu not hükmü saklı kalmak şartıyla, sadece veya esas itibariyle bu Fasıla giren eşya ile kullanılmaya elverişli olan aksam, parça ve aksesuar, ait oldukları eşyanın pozisyonunda sınıflandırılırlar.”

Denilmektedir.

Ayrıca, 11.01.2018 tarihli, 30298 mü. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11114 sayılı B.K. K.’ında Video oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti: Perakende satışa yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet başa takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı (headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık (saplı), bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur. Gözlüğü anımsatan sanal gerçeklik seti; sensörler, video görüntü modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise konsola iletir).” şeklinde tanımlanan eşyanın 9504.50 tarife pozisyonunda, 05.12.2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife- Sınıflandırma Kararları) (Seri No:27) de “Video oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti. Ürün perakende satışa yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet başa sabitlenerek göze takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı (headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık, bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur .Gözlüğü anımsatan sanal gerçeklik seti; sensörler, video görüntü modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise konsola iletir).” Şeklinde tanımlanan eşya 9504.50 tarife pozisyonunda, “Belirli bir cep telefonuna bağlanıp kullanılmak üzere tasarlanmış olan sanal gerçeklik başlığı (headset). Ürün, dâhili bir Merkezi İşlem Birimi (CPU), cep telefonu ekranının görüntüsünü büyütmek için bir çift dışbükey mercek ve cep telefonunu kontrol etmek için bir dokunmatik yüzey içerir. Ürün, kullanıcıya cep telefonunun ekranındaki görüntülerin stereoskopik (üç boyutlu) bir görünümünü sağlar.” olarak tanımlanan eşya ise 9004.90 tarife pozisyonunda,

14.06.2013 tarihli, 28677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife- Sınıflandırma Kararları) (Seri No:15) de Katlı durumdayken yaklaşık 15×3,5×2,5 cm boyutlarında taşınabilir, pille çalışan görüntü gösteren, elektronik, göze takılan cihaz (Video gözlüğü) Cihaz, gözlük çerçevesine benzer bir kaideye monte edilmiş her biri 640×480 piksel çözünürlükte (sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi verir) LCD göstergeler, ses işlemci devrelerinden oluşmaktadır. Cihaz otomatik bilgi işlem makinesine, video gösterme cihazlarına, TV, oyun konsollarına bağlanabilmektedir. Eşya eğlence amaçlı sanal 3 boyutlu (3D) video görüntüleri göstermektedir. Cihaz 85.28 pozisyonu anlamında görüntü göstermektedir. Cihaz 2 adet çok küçük LCD e kran (her biri bir gözün önüne gelecek şekilde) kullanmakta sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi vermektedir. Bu özellikler dikkate alındığında eşya film seyretme, TV seyretme, oyun oynama gibi eğlence amacıyla kullanılmaktadır.” Şeklinde tanımlanan eşya 8528.59.40 tarife pozisyonunda, Sınıflandırılmıştır.

Yine, Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 21.02.2022 günlü 052 -B/07 sayılı Cevaplı Rapor’a İlişkin Son Görüş’te 8528.52.10.00.00 GTİP beyanlı OCULUS QUEST2 marka/model sanal gerçeklik gözlükleri ile ilgili olarak firma tarafından İstanbul GDTB’ne BTB talebinde bulunulduğu, Gümrükler Genel Müdürlüğünce eşyanın 9504.50.00.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılmasının uygun olduğu belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında GÜVAS üzerinde yapılan analizler sonucunda;

Ekte gönderilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı eşyaların 8528.59 ya da 9504.50 tarife pozisyonunda yer alan eşyalardan olup olmadığı yönünde incelenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi ve Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa ALICI
Bakan a.

MÜFETTİŞİN SON GÖRÜŞÜ

21.02.2022 GÜNLÜ 052-B/07 SAYILI CEVAPLI RAPORA İLİŞKİN SON GÖRÜŞTÜR.

1-2)Yapılacak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi kaydıyla verilen cevaplar uygun ve yeterli bulunmuştur.

Bununla birlikte, Raporumuzda belirtilen 200 adet 85.28.52.10.00.00 GTİP beyanlı OCULUS QUEST2 marka/model sanal gerçeklik gözlükleri ile ilgili olarak yapılan detaylı incelemeler sırasında;

Bu marka model eşya için bir firma tarafından İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne BTB(Bağlayıcı Tarife Bilgisi) talebinde bulunulduğu, Gümrükler Genel Müdürlüğünce eşyanın 95.04.50.00.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılmasının uygun olduğu görüşüne yer verdiği görülmüştür. Ekte yer alan yazılar konusu görüş ve değerlendirmelere Başmüfettişliğimizce de katılınmakta olup, ithal edilen eşyanın 95.04.50.00.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılması gerektiği düşünülmektedir.

85.28.52.10.00.00 GTİP‘inde %0 Gümrük Vergisi uygulanırken, 95.04.50.00.00.00 GTİP‘li eşyalar _ oranında İlave Gümrük Vergisi ve _ oranında ÖTV’ye tabidir. Yanlış tarife beyanı nedeniyle eksik alınan vergilerin ikmalen tahsili ile Gümrük Kanunun 234 ncü maddesinin tatbiki amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğünce Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğüne talimat verilmesi;

Gerekli görülmektedir.                                         İstanbul;31.03.2022

Mehmet ERYILMAZ
Ticaret Başmüfettişi

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top