25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5747

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-l’de seri no su belirtilenlere ait satırlar Ek-l’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1 Tablo;

G.T.P KAYIT NO SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIMI GV (%) GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2903.47.00 20 0.2542 * 1,1,1,3,3 – pentafloropropan (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1). 0 31.12.2023
2922.19.00 53 0.3616 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN 1836-62-0). 0 31.12.2024
3208.90.19

3911.90.99

13

63

0.8137 * Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım:

—%20’den fazla ancak %40’tan fazla olmayan metil vinil eter ve monobutil nıaleattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0),

—%7’den fazla ancak %20’den fazla olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 25087-06-3),

—%40’tan fazla ancak %65’ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5),

—%1’den fazla ancak %7’den fazla olmayan bütanol-l-ol (CAS RN 71-36-3).

0 31.12.2025
3904.69.80 85 0.5560 * Dolgu maddesi olsun olmasın, hekzafloroizobutilen ile modifiye edilmiş olsun olmasın, klorotrifloroetilen ile etilenin kopolimeri. 0 31.12.2022
3907.30.00 40 0.2759 * a Ağırlıkça %70 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden, 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 veya 8548 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsus epoksi reçine. 0 31.12.2023
3912.39.85 40 0.5172 * Hipromelloz (INN) (CAS RN 9004-65-3). 0 31.12.2022
3921.90.55 25 0.4844 * Poliimid reçine ihtiva eden önceden emprenye edilmiş (prepreg) levha veya rulolar. 0 31.12.2024
5603.14.10 30 0.8024 * Polietilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat;

—160 gr/m2 veya daha fazla, ancak 300 gr/m2’den fazla olmayan bir ağırlığa sahip,

—DİN 60335-2-69’e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip,

—pili edilebilir ve

aşağıdaki işlemlerden en az birine tabi tutulmuş:

— politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış,

— alüminyum partiküllerle sıvanmış,

—fosfor bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış,

—poliamid, poliüretan veya flor içeren polimer içeren bir nano fiber ile sıvanmış.

0 31.12.2023
5603.14.90 60 0.5987 * Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat;

—160 gr/m2 veya daha fazla, ancak 300 gr/m2’den fazla olmayan bir ağırlığa sahip,

—DİN 60335-2-69’e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip,

—pili edilebilir,

—genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membrana sahip olsun ya da olmasın.

0 31.12.2023
7019.61.00

7019.61.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.65.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.66.00

7019.90.00

7019 90 00

11

19

11

12

13

14

15

18

19

11

12

13

14

15

18

19

11

19

0.4476 * Uzunluk ve genişlikte her °C’de 10 ppm’den fazla fakat 12 ppm’den fazla olmayan, kalınlıkta her °C’de 20 ppm’den fazla fakat 30 ppm’den fazla olmayan, cam geçiş sıcaklığı 152 °C veya daha fazla fakat 153 °C’den fazla olmayan (IPC-TM-650’ye uygun olarak ölçülmüş), 30 °C ile 120 °C arasında bir termal genleşme katsayılı (IPC-TM-650’ye uygun olarak ölçülmüş) epoksi reçine emdirilmiş fitilden dokunmuş kumaş. 0 31.12.2023
8418.99.90 20 0.7996 Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alüminyum bağlantı bloğu:

—T6 veya T5 temperine sertleştirilmiş,

—150 gr’dan fazla olmayan bir ağırlığa sahip,

—uzunluğu 20 mm veya daha fazla fakat 150 mm’yi aşmayan,

-—tek parça bir sabitleme rayı bulunan.

0 31.12.2025
8418.99.90 30 0.8004 * Kaynak işleminde bir kondensör manifolduna bağlantı için alıcı kurutucu profili:

—0,2 miriden fazla olmayan bir sert lehim düzlüğüne sahip,

—ağırlıkça 100 gr veya daha fazla ancak 600 gr’dan fazla olmayan,

—tek parça bir sabitleme rayı bulunan.

0 31.12.2025
8481.10.19

8481.10.99

30

20

0.7375 * Elektromanyetik basınç düjüftlcu valf:

—bir kılavuza sahip,

—çalışma basıncı 325 mPa’dan fazla olmayan,

—gümüş, kalay, gümüş kaplı, kalay kaplı veya gümüş-kalay kaplı 2 pime sahip bir plastik bağlayıcısı olan.

0 31.12.2022
8505.11.00 47 0.7029 * Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan:

—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

—yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.

0 31.12.2026
8507.60.00 50 0.5548 * İyon lityum elektrik akümülatör bataryalarının montajı için modüller: —-uzunluğu 298 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm’yi geçmeyen, —genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 209 mm’yi geçmeyen, —yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm’yi geçmeyen, —ağırlığı 3,6 kg veya daha fazla olan ancak 17 kg’ı geçmeyen ve —gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 2.900 Wh’ı geçmeyen. 1,3 31.12.2022
8529.90.92 78 0.7489 * Bir veya birden fazla TFT cam ya da plastik hücre ihtiva eden OLED modülleri:

—ekran köşegen uzunluğu 121 cm veya daha fazla olan ancak 224 cm’yi geçmeyen,

—kalınlığı 55 mm’den fazla olmayan,

—organik materyal ihtiva eden,

—sadece piksel adresleme için elektronik kontrolü olan,

—V-by-One arayüzü olan ve güç kaynağı için soketi olsun ya da olmasın,

—arka kapağı olan,

TV setleri ve monitör imalinde kullanılmaya mahsus.

0 31.12.2023
8540.71.00 20 0.3959 * Devamlı dalga magnetronu;

—2460 MHz sabit frekansı olan,

—paketlenmiş bir mıknatısı olan,

—sonda (probe) çıkışlı,

—çıkış gücü 960 W veya daha fazla ancak 1500 W’tan düşük olan.

0 31.12.2023
8708.95.10

8708.95.99

30

40

0.6687 * Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişirilebilir, dikişli güvenlik yastığı:

—üç boyutlu ambalaj şeklinde katlanmış, termal işlemle sabitlenmiş, özel sabitleme dikişleri, kumaş kaplama veya plastik zımbalarla sabitlenmiş, veya

—termal katlamalı veya katlamasız düz güvenlik yastığı.

0 31.12.2025

 

Ek-2 Tablo;

Ek-2
G.T.P. KAYIT NO SERİ NO Dipnot EŞYA TANIMI GV (%) GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2826.90.80 30 0.8296 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip lityum heksaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3). 2,7 31.12.2022
2845.90.10 10 0.8237 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-(Tert-Bütil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-l, 1,1,3,3,3-d6)fenol (CAS RN 2342594-40-3). 0 31.12.2026
2903.19.00 20 0.8282 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1,3-Dikloropropan (CAS RN 142-28-9). 0 31.12.2026
2909.49.80 30 0.8241 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dimetoksibenzil alkol (CAS RN 93-03-8). 0 31.12.2026
2914.40.90 10 0.8288 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip benzoin (CAS RN 119-53-9). 0 31.12.2026
2915.90.70 38 0.8311 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip pelargonik asit (CAS RN 112-05-0). 0 31.12.2026
2917.19.80 55 0.8302 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip maleik asit (CAS RN 110-16-7). 3,2 31.12.2022
2917.39.95 45 0.8255 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-(4-Klorofenil)glutarik asit (CAS RN 35271-74-0). 0 31.12.2026
2918.30.00 55 0.8256 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 3-okso-pentanoat (CAS RN 30414-53-0). 0 31.12.2026
2920.90.10 45 0.8297 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip etilen karbonat (CAS RN 96-49-1). 3,2 31.12.2022
2920.90.10 55 0.8298 * Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6). 3,2 31.12.2022
2920.90.10 65 0.8299 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip vinil etilen karbonat (CAS RN 4427-96-7). 3,2 31.12.2022
2922.49.85 33 0.8234 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-Amino-2-klorobenzoik asit (CAS RN 2457-76-3). 0 31.12.2026
2922.49.85 43 0.8236 Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CAS RN 1690340-79-4) 0 31.12.2026
2924.19.00 48 0.8283 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N,N-Dimetilkarbamoil klorür (CAS RN 79-44-7). 0 31.12.2026
2924.29.70 32 0.8235 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(4-Amino-2-etoksifenil)asetamid (CAS RN 848655-78-7). 0 31.12.2026
2924.29.70 36 0.8258 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip N,N’-(2-Kloro-5-metil-l,4-fenilen)bis[3-oksobütiramid] (CAS RN 41131-65-1). 0 31.12.2026
2931.90.00 30 0.8272 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Tert-Bütilklorodimetilsilan (CAS RN 18162-48-6). 0 31.12.2026
2932.19.00 55 0.8252 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3,S)-3-[4-[(5-Bromo-2-klorofenil)metil]fenoksi]tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5). 0 31.12.2026
2932.99.00 28 0.8257 * Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 1,4,7,10,13-Pentaoksasiklopentadesan (CAS RN 33100-27-5), geri kalan kısmı esas olarak doğrusal prekürsörlerden oluşan. 0 31.12.2026
2933.19.90 53 0.8240 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-(Dispiro[2.0.24.l3]heptan-7-il)etoksi]-lH-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2608048-67-3). 0 31.12.2026
2933.21.00 45 0.8312 * Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Sodyum (5S,8S)-8-metoksi-2,4-diokso-l,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2). 0 31.12.2026
2933.39.99 15 0.8238 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(l,3-dioksoizoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-l-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4). 0 31.12.2026
2933.39.99 18 0.8239 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip perflorofenil 6-floropiridin-2-sülfonat (CAS RN 2608048-81-1). 0 31.12.2026
2933.39.99 42 0.8266 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip Glasdegib maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2). 0 31.12.2026
2933.59.95 38 0.8248 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-(5-KlorosülfoniI-2-etoksifenil)-l-metil-3-propil-l,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2). 0 31.12.2026
2933.59.95 41 0.8243 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Fenoksifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[l,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9). 0 31.12.2026
2933.99.80 18 0.8290 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-(2-Etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,l-f][l,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3). 0 31.12.2026
2933.99.80 22 0.8249 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip dibenz[b,f]azepin-5-karbonil klorür (CAS RN 33948- 22-0). 0 31.12.2026
2933.99.80 32 0.8284 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) veya 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7). 0 31.12.2026
2934.99.90 18 0.8250 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Metil (lR,3R)-l-(l,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-kloroasetil)-l,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3- karboksilat (CAS RN 171489-59-1). 0 31.12.2026
2934.99.90 22 0.8253 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997- 51-4). 0 31.12.2026
2934.99.90 35 0.8267 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip Nusinersen sodyum (INNM) (CAS RN 1258984-36-9). 0 31.12.2026
2934.99.90 71 0.8289 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dikloro-l,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1). 0 31.12.2026
2935.90.90 22 0.8276 * Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Metil 2-(klorosülfonil)-4-(metilsülfonamidometil)benzoat (CAS RN 393509-79-0). 0 31.12.2026
2935.90.90 24 0.8277 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3-({ [(4-metilfenil)sülfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensülfonat (CAS RN 232938-43-1). 0 31.12.2026
3812.39.90 45 0.8273 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip sikloheksan ve peroksitlenmiş N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-l,3,5-triazin tepkime ürünlerinden (CAS RN 191743-75)-6) oluşan 2-Aminoetanol tepkime ürünleri. 0 31.12.2026
3824.99.92 94 0.8278 * Ağırlıkça en az %45 içeriği N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içinde çözünmüş ({[2-(triflorometil)fenil]karbonil}amino)metil asetat (CAS RN 895525-72-1), N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5). 0 31.12.2026
3824.99.92 95 0.8287 * Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %45’ten fazla olmayan karboksilat içeren, N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içerisindeki Metil sis-1 – {[(2,5-dimetilfenil)asetil]amino}-4-metoksisikloheksankarboksilatın (CAS RN 203313-47-7) çözeltisi. 0 31.12.2026
3917.32.00 30 0.8268 *,a Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin imalatında kullanılan ısıyla büzülebilir tüp: —ağırlıkça %80 veya daha fazla polimer içeren, —yalıtım direnci 90 MW veya daha fazla olan, —dielektrik dayanımı 35 kV/mm veya daha fazla olan, —et kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla ancak 0,9 mm’den fazla olmayan, —düz döşeme genişliği 18 mm veya daha fazla, ancak 156 mm’den fazla olmayan. 0 31.12.2022
3920.61.00 50 0.8274 * Polikarbonat ana tabaka ve polimetil metakrilat üst tabakadan ekstrüde edilmiş film: —toplam kalınlığı 230 pm’den fazla ancak 270 p.m’den fazla olmayan, —üst tabaka kalınlığı 40 pm’den fazla ancak 55 pm’den fazla olmayan, —üst tabaka yüzey pürüzlülüğü 0,5 pm veya daha az (ISO 4287’ye göre) olan, —üst tabakası UV ile stabilize edilmiş. 0 31.12.2026
3921.90.55 60 0.8291 * Selüloz destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisülfon tabakasından oluşan membran: —toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla ancak 0,40 mm’yi aşmayan,

—toplam ağırlığı 109 gr/m2 veya daha fazla ancak 114 gr/m2,den fazla olmayan.

0 31.12.2026
7007.11.10 10 0.8265 *,a Özel olarak şekillendirilmiş ve sertleştirilmiş emniyet camı:

—genişliği 200 mm veya daha fazla ancak 600 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 150 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm’den fazla olmayan, motorlu taşıt pencere tertibatlarının imalinde kullanıma mahsus.

0 31.12.2026
8302.10.00 20 0.8247 Magnezyumdan yapılmış kolçak menteşesi:

—uzunluğu 255 mm veya daha fazla ancak 265 mmden fazla olmayan, —genişliği 155 mm veya daha fazla ancak 165 mm’den fazla olmayan, —yüksekliği 115 mm veya daha fazla ancak 125 mm’den fazla olmayan, —kilit mekanizması için montaj deliklerine sahip.

0 31.12.2026
8302.30.00 20 0.8304 * Soğuk şekillendirilmiş iki çelik destek:

—uzunluğu 160 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan,

—genişliği 60 mm veya daha fazla ancak 80 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 60 mm veya daha fazla ancak 80 mm’den fazla olmayan,

—hareketli perçinli bağlantılı,

—elastomerik tamponlu veya tamponsuz,

—güvenlik mandalı ile etkileşime giren araba koltuklarının uzunlamasına konumlandırıcı mekanizmasının dolaylı hareketi için bir mekanizma oluşturan,

—sökülebilir bir vida bağlantısı, perçinleme, kaynak veya nokta kaynağı yoluyla uzunlamasına konumlandırıcının mekanizmasına takılan.

0 31.12.2026
8407.34.10 10 0.8260 *,a Aşağıdaki özelliklere sahip, kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı pistonlu motorlar:

—silindir kapasitesi 1200 cm3 veya daha fazla ancak 2000 cm3’ten fazla olmayan,

—gücü 95 kW olan ancak 135 kW’tan fazla olmayan,

—120 kg’dan ağır olmayan,

8703 motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.

0 31.12.2026
8408.90.65

8408.90.67

8408.90.81

20

20

20

0.8300 *,a Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar:

—sıralı tipte,

—silindir kapasitesi 7100 cm3 veya daha fazla ancak 18000 cm3’ten fazla olmayan,

—gücü 205 kW veya daha fazla olan ancak 597 kW’tan fazla olmayan,

—egzoz arıtma modülü olan,

—dış genişlik/yükseklik/derinlik boyutları 1310/1300/1040 mm veya 2005/1505/1300 mm veya 2005/1505/1800 mm’den fazla olmayan, kırma, eleme veya ayırma makinelerinin imalatında kullanıma mahsus.

0 31.12.2026
8409.91.00 85 0.8244 * 10 çekirdekli dört silindirli motorlar için EN AC-45500 alüminyum alaşımından yapılmış silindir kapağı boşluğu:

—başka bileşenler içermeyen,

—52 HRB veya daha fazla sertlikte,

—döküm hatası boyutu 0,4 mm’yi geçmeyen ve cm2 başına 10’dan fazla hatası olmayan,

-—yanma odasındaki dendrit kol boşluğu 25 pım’den fazla olmayan,

—çift katlı water jacket (su ceketi) tasarımlı ve,

—ağırlığı 18 kg veya daha fazla ancak 19 kg’dan fazla olmayan,

—uzunluğu 506 mm veya daha fazla fakat 510 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 282 mm veya daha fazla ancak 286 mm’den fazla olmayan,

—genişliği 143,7 mm veya daha fazla ancak 144,3 mm’den fazla olmayan, tek sevkıyatta 1000 veya daha fazla parça içeren.

0 31.12.2026
8483.40.25 20 0.8303 *,a Sonsuz dişli şanzıman:

—alüminyum alaşım muhafaza içinde,

—plastik veya çelik dişli,

—montaj delikleri olan,

—90 derecelik ters çevrilebilir sürüş yönüne sahip,

—4:19 aktarım oranı olan,

—333 mm uzunluğunda bir kurşun vida ve bir kurşun vida desteği olan veya olmayan montaj braketine dahil edilmiş bir kurşun somun ile donatılmış, araba koltuğu klavuz sistemindeki tahrik motorunun dolaylı bağlantısına mahsus.

0 31.12.2026
8501.53.50 40 0.8285 Aşağıdaki özelliklerde, kalıcı mıknatıslı çekiş AC motoru:

—110 kW veya daha fazla ancak 150 kW’tan fazla olmayan sürekli güce sahip,

—sıvı soğutmalı sisteme sahip,

—toplam uzunluğu 460 mm veya daha fazla ancak 590 mm’den fazla olmayan, —toplam genişliği 450 mm veya daha fazla ancak 580 mm’den fazla olmayan, —toplam yüksekliği 490 mm veya daha fazla ancak 590 mm’den fazla olmayan,

—ağırlığı 310 kg’dan fazla olmayan,

—4 montaj noktasına sahip.

0 31.12.2026
8507.60.00 73 0.8259 *,a Toplamda 102 hücre içeren 3 modülden oluşan lityum-iyon elektrik akümülatörleri:

—hücre başına 51 Ah nominal kapasiteye sahip,

—285 V veya daha fazla fakat 426 V’tan fazla olmayan nominal gerilimi olan,

—modül başına 33 kg veya daha fazla ancak 36 kg’dan fazla olmayan ağırlığa sahip,

—uzunluğu 1400 mm veya daha fazla ancak 1600 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 340 mm veya daha fazla ancak 395 mm’den fazla olmayan,

—genişliği 220 mm veya daha fazla fakat 420 mm’den fazla olmayan,

8703.60 ve 8703.80 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya mahsus.

1,3 31.12.2022
8507.60.00 83 0.8275 *,a Aşağıdaki özelliklere sahip, lityum-iyon elektrik akümülatörlerinin montajı için kullanılan modüller:

—uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm’den fazla olmayan,

—genişliği 210 mm veya daha fazla ancak 240 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 120 mm’den fazla olmayan,

—ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg’dan fazla olmayan,

—kapasitesi 2500 Ah’den fazla olmayan ve nominal enerjisi 7,5 kW’dan az olan, 8703.60, 8703.70, 8703.80 ve 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya mahsus.

1,3 31.12.2022
8507.60.00 88 0.8286 *,a Şarj edilebilir lityum-iyon pil:

—sigortaya sahip,

—hücreden pakete (cell-to-pack) tasarımına sahip,

—uzunluğu 1050 mm veya daha fazla ancak 1070 mm’ten fazla olmayan,

—genişliği 624 mm veya daha fazla ancak 636 mm’den fazla olmayan,

—yüksekliği 235 mm veya daha fazla ancak 245mm’den fazla olmayan,

—kütlece 214,4 kg veya daha fazla fakat 227,6 kg’den fazla olmayan,

—  228 Ah kapasiteli,

—  kompozit malzemeden bir üst dış mahfazaya sahip,

—  IP68 koruma derecesine sahip,

—  enerji yoğunluğu 220Wh/l veya daha fazla olan,

—  spesifik enerjisi 159 Wh/kg veya daha fazla olan,

—kontaktörsüz, elektrikli otobüslerin Dillerinin imalinde kullanılmava mahsus.

1,3 31.12.2022
8708.40.20 80 0.8279 *,a Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman):

—çift kavrama,

— 7 veya daha fazla ileri vites,

— 1 geri vites,

— maksimum 390 Nm tork,

—entegre elektrik motoru ile olsun veya olmasın,

—yüksekliği 480 mm veya daha fazla ancak 600 mm’den fazla olmayan, —genişliği 350 mm veya daha fazla ancak 450 mm’den fazla olmayan ve

—ağırlığı 80 kg veya daha fazla ancak 110 kg’dan fazla olmayan,

87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.

0 31.12.2026
8708.95.99 50 0.8292 * Araçların güvenlik hava yastıkları için hem piroteknik (fîşekleme-pyrotechnics) hem de itici gaz (propellant) olarak soğuk gaz içeren hava yastığı şişiricisi, herbir tek partide 1.000 parça veya daha fazla olan. 0 31.12.2026

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız