11.11.2022 Tarihli 32010 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6388

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekini teşkil eden Bangladeş’e ait ilişik Taviz Listesinin onaylanmasına, 10/2/2015 tarihli ve 6628 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

SI.

No.

AS KoduÜrün TanımıBaz Oranı (07-08 Yılları)D-8 TTA Kapsamında Tercihli OranNotlar
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
10502.10,00Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:1510
20502.90.00Porsuk kılları ve diğer fırça kılları ve bunların döküntüleri1510
30505.10.00Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:1510
40505.90.00Kuşların tüylü kısımları (Doldurmada kullanılanlar hariç)1510
50506.10.00Asitle işlem görmüş kıkırdak ve kemikler1510
60510.00.90Farmasötik Ürünlerin Hazırlanmasında Kullanılan Diğer Hayvansal Ürünler1510
71008.10.10Kara buğday, Ambalaj lı/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
81008.10.90Kara buğday, Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen1510
91008.29.10Tohum dışı Darı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
101008.29.90Tohum dışı Darı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar olanlar hariç1510
111008.30.10Kanarya Tohumu, Ambalaj h/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
121008.90.10Diğer Hububat, Ambalaj lı/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
131008.90.90Diğer hububat, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
141202.41.10Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu olsun olmasın, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
151202.42.10Diğer yer fıstığı, kırılmış veya kabuklu olsun ya da olmasın, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
161210.10.10Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)1510
171210.10.90Şerbetçi kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş), taze veya kurutulmuş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
181210.20.00Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş); Lüpülin1510
191211.30.10Koka yaprağı, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
201211.30.90Koka yaprağı, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
211211.40.10Haşhaş kellesi, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
221211.40.90Haşhaş kellesi, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
231211.90.11Bitki ya da bitki kısımları, parfüm sektöründe kullanılmak üzere, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
241212.21.11Deniz otları ve diğer algler: İnsan tüketimine elverişli olanlar, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
251212.29.11Deniz otları ve diğer algler: İnsan tüketimine elverişli olanlam dışındakiler, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
261212.91.10Şeker Pancarı, Taze, Kurutulmuş, Soğutulmuş Veya Dondurulmuş, Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
271212.91.90Şeker Pancarı, Taze, Kurutulmuş, Soğutulmuş Veya Dondurulmuş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
281212.93.10Şeker kamışı Ambalaj/Konserve 2,5 kg’a kadar1510
291302.11.00İlaç Sanayiinde kullanılan afyon bitkisel özsu1510
301302.12.00Meyan kökü özü ve hülasası1510
311302.13.00Şerbetçi özü ve hülasası1510
321404.20.90Pamuk linteri, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
331504.30.00Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları1510
341506.00.00Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları1510
351508.10.00Ham Yer Fıstığı Yağı1510
361512.11.00Ham Ayçiçek Yağı ve Aspir Yağı1510
371512.21.00Ham Pamuk Tohumu Yağı, (gossypolu alınmış olsun olmasın)1510
381514.11.00Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları, ham yağ1510
391515.11.00Ham Keten Yağı1510
401515.21.00Mısır yağı ve fraksiyonları: Ham yağ1510
411522.00.00Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar:1510
421801.00.00Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)1510
431802.00.00Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri1510
442511.20.00Tabii baryum karbonat (witherithe)1510
452525.30.00Mika döküntüleri1510
462530.20.00Kieserit, epsomit (Tabii Magnezyum Sülfatlar)1510
472619.00.00Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:1510
482621.90.10Pancar melasımn muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları1510
492701.20.00Taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar1510
502702.10.00Linyit, Aglomere Edilmemiş1510
512702.20.00Aglomere linyit1510
522703.00.00Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)1510
532706.00.90Taşkömürü, linyit veya turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar, ve diğer mineral katranlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen (ham hariç)1510
542707.10.00Benzol (benzen)1510
552708.20.00Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift koku1510
562713.11.00Petrol koku: Kalsine edilmemiş1510
572714.10.00Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar1510
582805.30.00Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum1510
592806.20.00Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)1510
602809.10.00Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)1510
612813.10.00Karbonsülfür (karbondisülfür)1510
622813.90.00Ametallerin sülfürleri (karbondisülfür) ticari fosfortrisülfiir1510
632821.20.00İçinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla kombine demir içeren toprak boyalar1510
642824.10.00Kurşun monoksit [litarge (mürdesenk),massicot]1510
652825.30.00Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri1510
662825.40.00Nikel oksitleri ve hidroksitleri1510
672825.60.00Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit1510
682826.12.00Alüminyum Florürleri1510
692826.30.00Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)1510
702827.41.00Bakır Oksiklorürler ve hidroksiklorürleri1510
712836.92.00Stronsiyum karbonat1510
722840.11.00Anhidrit Disodyum Tetraborat (Rafine Boraks):1510
732841.80.00Tungstatlar (Volframatlar)1510
742844.10.00Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları1510
752844.20.00U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plütonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar1510
762844.30.00U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerim içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları1510
772849.90.00Diğer Karbürler (Kalsiyum ve Silikon Hariç)1510
782901.21.00Etilen:1510
792901.22.00Propen (propilen):1510
802901.24.001,3 – Butadien ve izopren1510
812902.11.00Siklohekzan1510
822902.20.00Benzen (benzol)1510
832902.60.00Etilbenzen1510
842902.70.00Kümen (izopropil benzen)1510
852903.11.00Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür):1510
862903.14.00Karbon tetraklorür1510
872903.15.00Etilen diklorür (ISO) (1,2 – Dikloroetan)1510
882903.62.00Etilen dibromür (ISO) 1,2 dibromoetan)
892903.76.00Bromoklorodiflorometan,bromo triflorometan ve dibromotetrafloroetan:1510
902903.77.30Triklorotrifloroetanlar1510
912903.77.40Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan1510
922903.77.50Sadece florin ve klorin ile perhaloj enlenmiş diğer türevler1510
932903.78.00Diğer perhaloj enlenmiş türevler1510
942903.82.00Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)1510
952903.89.00Diğer haloj enli türevler.. 1-6 Heksa., Aldrin, klordan (ISO) ve heptaklor hariç1510
962903.92.00Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p- klorofenil)etan)1510
972904.20.00Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren hidrokarbon türevleri1510
982905.29.00Diğer Doymamış Monohidrik Alkoller, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
992905.51.00Etiklorvinol (INN)1510
1002906.12.00Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanoller1510
1012912.21.00Benzaldehit1510
1022912.49.00Diğer Aldehit-Eterler, Aldehit- Fenoller, Başka Oksijen Fonksiyonlu Grubu Olan Adehitler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1032912.50.00Aldehitlerin siklik polimerleri1510
1042914.19.00Diğer Oksijen Fonksiyonu Olmayan Asiklik Ketonlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1052914.23.00İyononlar ve metil iyononlar1510
1062914.31.00Fenilaseton (fenilpropan-2-one)1510
1072914.39.00Oksijen Fonksiyonu Olmayan Diğer Aromatik Ketonlar (Fenilaseton hariç)1510
1082915.13.00Formik asitin esterleri1510
1092915.36.00Dinoseb (ISO) asetat1510
1102915.40.00Mono – di – veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri1510
1112926.10.00Akrilonitril1510
1122926.30.00Fenproporeks (INN) ve Tuzları; Methadone (INN) ara ürün (4- cyano-2-dimetilamino-4,4- difenilbutan)1510
1132932.12.002 – furaldehit (furfuraldehit)1510
1142932.91.00İzosafrol1510
1152932.92.00l-(l,3-Benzodioksol-5- il)propan-2-one1510
1162932.93.00Piperonal1510
1172932.94.00Safrol1510
1182932.95.00Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)1510
1192933.32.00Piperidin ve tuzları:1510
1202933.41.00Levorfanol (INN) ve tuzları:1510
1212939.20.90Kınakınanın Alkaloidleri ve Türevleri; Bunların Tuzları, Kinin Hariç1510
1222939.41.00Efedrin ve Tuzları, Pseudoefedrin (INN) ve tuzları hariç1510
1232939.42.00Pseudoefedrin (INN) ve tuzları:1510
1242939.43.00Katilin (INN) ve tuzları1510
1252939.45.00Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin rasemat ve tuzları1510
1262939.49.00Diğer Efedrinler ve Bunların Tuzları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1272939.62.00Ergotamin (INN) ve tuzları1510
1282939.63.00Liserjik asit ve tuzları1510
1292939.72.00Kokain, ekgonin, bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri
1303301.25.00Nanelerin Uçucu Yağları (konkret veya sıvı halde olanlar dahil), Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1313501.10.00Kazein1510
1323502.19.00Yumurta albümini (kurutulmuş yumurta albümini hariç))1510
1333502.20.00Süt Albümini, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil)1510
1343502.90.00Albüminler (yumurta albümini ve süt albümini hariç), albüminatlar ve diğer türevleri1510
1353701.20.00Anında develope olarak fotoğraf veren filmler1510
1363702.31.00Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler1510
1373702.32.00Fotoğraf Filmi, Rulo halinde, Perfore edilmemiş, Gümüşlü.. .Emilsiyonlu, Eni 105 mm. yi geçmeyenler1510
1383702.41.00Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yİ geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri1510
1393702.42.00Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç)1510
1403702.52.00Eni 16 mm. yi geçmeyen diğer filmler1510
1413702.53.00Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için)1510
1423702.54.00Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen diğer filmler (slaytlar için olanlar hariç)1510
1433702.55.00Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer filmler1510
1443702.56.00Eni 35 mm. yi geçen diğer filmler1510
1453702.96.00Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen diğer filmler:1510
1463702.97.00Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer filmler:1510
1473702.98.00Eni 35 mm. yi geçen diğer filmler1510
1483705.00.00Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):1510
1493801.20.00Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit1510
1503803.00.00Tali oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın)1510
1513807.00.00Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:1510Ex
15238.16.00.90Aglomere dolomit (katranlı dolomit dâhil)
1533823.13.00Tali oil sıvı yağ asitleri1510
1543824.81.00Oksiran (etilenoksit) içerenler1510
1553824.82.00Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler1510
1563824.83.00tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler1510
1573827.11.00Sadece flor ve klor ile perhalojenatlı asiklik hidrokarbonlar içeren karışımlarEx
1583827.12.00Hidrobromoflorokarbonlar (hbfcs) içeren
1593827.13.00Karbon tetraklorür içeren
1603827.14.00l,l,ltrikloroetan (metil kloroform) içeren
1613827.31.002903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler
1623827.32.00Diğerleri, 2903.71 ila 2903.75 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler
1633827.39.00Diğerleri, hidrokloroflorokarbonlar (hcfcs) içeren, perflorokarbonlar (pfcs) içeren ya da içermeyen,veya…
1643827.40.00Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içeren
1654001.30.00Balata, güta -perka… ve benzeri tabii sakızlar, ilk şekillerde veya plaka halinde1510
1664006.10.00Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller1510
1674206.00.10Bağırsak1510
1684206.00.90Bağırsak ürünleri (ipekböceği bağırsağı hariç), kuyumcu derisi, mesaneler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1694302.11.00Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki mink derileri, birleştirilmemiş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1704302.19.00Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki deriler, birleştirilmemiş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1714302.20.00Dabaklanmış veya aprelenmiş başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar (birleştirilmemiş)1510
1724302.30.00Dabaklanmış veya aprelenmiş bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları (birleştirilmiş)1510
1734403.12.00Boya, leke, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş yuvarlak ağaçlar: iğne yapraklı olmayan1510
1744408.10.00Kontrplak, vs. için İğne yapraklı Kaplama Levhalar ve Levhalar, =<6mm Kalın1510
1754408.31.00Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kımızı Meranti ve Meranti Bakau1510
1764413.00.1025.4 Cm X 0.29 Cm X 0.32 Cm Ebatlarında Ahşap Kaburga1510
1774413.00.29İşlenmiş ahşap, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1784416.00.00Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaları dahil)1510
1794503.90.00Tabi mantardan eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
1804601.22.00Hint kamışının bitkisel maddelerinden hasırlar, paspaslar ve paravanlar1510
1814601.93.00Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen hint kamışından1510
1824601.94.00Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen diğer bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar1510
1834602.12.00Sepetişi, Hasırişi ve Diğer eşyalar, Hint kamışından bitkisel eşyalar1510
1845205.13.00232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1855205.14.00192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1865205.22.00714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1875205.23.00232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar(metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1885205.27.00106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazlaolanlar (metrik numarası 94 ‘ü geçen 120’yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1895205.28.0083,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120’yi geçen) – Çok katlı bükülü (rotor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1905205.31.00Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten(tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1915205.32.00Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1925205.34.00Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen):, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1935205.35.00Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1945205.43.00Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1955205.46.00Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen 94’ü geçmeyen), Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği1510
1965301.10.00Keten (ham veya suda ıslatılmış)1510
1975301.30.00Keten kıtık ve döküntüleri:1510
1985308.10.00Hindistan cevizi ipliği (koko)1510
1995308.20.00Kendir ipliği:1510
2005308.90.00Dokumaya elverişli bitkisel liflerden iplikler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2015402.11.00Aramidlerin naylon veya diğer poliamidlerinden yüksek mukavemetli sentetik filament iplikleri1510
2025402.51.00Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler: Naylondan veya diğer poliamidlerden, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2035402.61.00Çok katlı bükülü (rotor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler: Naylondan veya diğer poliamidlerden: Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2045403.10.00Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2055404.11.00Elastomerlerden

Monofılamentler

1510
2065404.12.00Polipropilenden diğer monofılamentler1510
2075406.00.00Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)1510
2085508.20.00Suni devamsız liflerden1510
2095509.41.00Tek katlı iplikler, Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2105509.52.00İplikler, %85’den daha az devamsız polyester lifler, yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2115509.61.00İplikler, %85’den daha az akrilik veya modakrilik devamsız lifler, yün ile karışık olanlar…, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2125509.62.00İplikler, %85’den daha az akrilik veya modakrilik devamsız lifler, koton ile karışık olanlar, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2135509.91.00Diğer İplikler: Esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2145510.11.00Ağırlık itibarıyla %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler: Tek kat iplikler, Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş1510
2155510.12.90Suni devamsız liflerden iplik, su tutan iplik hariç1510
2165511.20.00İplikler, %85’den az sentetik devamsız lifler, Perakende satılacak hale getirilmiş1510
2175607.21.00Sisalden biçer veya bağlar sicim, vs., Agave cinsinden olanlar1510
2186112.12.00Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme veya kroşe): Sentetik liflerden, örme veya kroşe1510
2196112.31.00Erkekler ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri: Sentetik liflerden, örme veya kroşe1510
2206112.41.00Kadınlar ve kız çocuklar için yüzme kıyafetleri: Sentetik liflerden, örme veya kroşe1510
2216112.49.00Kadınlar veya kız çocukları için diğer tekstil malzemesinden yüzücü kıyafeti1510
2226211.12.00Kadınlar veya kız çocukları için yüzücü kıyafeti1510
2236806.20.00Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları dâhil):1510
2246807.90.00Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi)1510
2257002.32.000 °C ile 300 °C’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10′ 6/Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan1510
2267014.00.00Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyonundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş)1510
2277105.10.00Tabii veya sentetik, kıymetli veya yan kıymetli taşların toz ve pudraları: Elmastan olanlar1510
2287105.90.00Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları: Diğerleri, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2297107.00.00Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)1510
2307108.11.00Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde):’ – Para yerine kullanılmayanlar:’ – – Pudra halinde olanlar1510
2317108.20.00Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya ‘da pudra halinde):’ – Para yerine kullanılanlar1510
2327109.00.00Altın kaplamalı gümüşler veya adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)1510
2337110.11.00Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde):’ – Platin:’ – – İşlenmemiş veya pudra halinde1510
2347110.19.00– – Diğerleri:’ – – – Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)1510
2357110.21.00Paladyum: İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar1510
2367110.29.00Paladyum: Yarı işlenmiş formda olanlar1510
2377110.31.00Rodyum: İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar1510
2387110.39.00Rodyum: Yarı işlenmiş formda olanlar1510
2397110.41.00İridyum, osmiyum ve rutenyum: İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar1510
2407110.49.00İridyum, Osmiyum ve Ruteryum, Yarı işlenmiş formda1510
2417111.00.00Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)1510
2427211.13.00Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği 150 mntyi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler bulunmayanlar1510
2437225.92.00Yassı hadde alaşımlı çelik, genişliği öOOmm’dcn az olanlar, çinko ile kaplanmış (Elektrolitik olanları hariç)1510
2447226.20.00Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. ‘den az olanlar): Yüksek hız çeliğinden1510
2457226.91.00Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. ‘den az olanlar): Sadece sıcak haddelenmiş, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2467227.20.00Diğer alaşımlı çelikten fılmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde): Siliko manganez çeliğinden1510
2477409.40.00Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler): Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)1510
2487409.90.00Bakır alaşımlı saclar, levhalar ve şeritler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen (kalınlıkları 0,15 mm.’yi geçenler)1510
2497410.22.00Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kartondan, plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler: Mesnetli olanlar: Bakır alaşımlarından olanlar1510
2507415.21.00Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil)1510
2517804.20.00Kurşun tozları ve ince pullar1510
2527901.12.11Çinko, İşlenmemiş, Ağırlık itibariyle %99,99’az çinko içerenler1510
2537903.90.00Çinko tozları ve pulları1510
2547905.00.00Çinko çubuklar, profiller ve teller1510
2557907.00.10Makine parçaları1510
2568007.00.10Kalaydan diğer eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Daha ileri bir işlem görmemiş dökümler ve dövmeler1510
2578101.10.00Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):’ – Tozlar1510
2588101.94.00İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)1510
2598101.97.00Döküntü ve hurdalar1510
2608102.10.00Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil): Tozlar1510
2618102.94.00İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)1510
2628102.97.00Döküntü ve hurdalar1510
2638102.99.00Molibdenden diğer eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2648103.20.00Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil); tozlar1510
2658103.30.00Döküntü ve hurdalar1510
2668103.91.00Tantal Maddeleri: Potalar
2678103.99.00Tantaldan diğer eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen
2688104.20.00Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): Döküntü ve hurdalar1510
2698105.20.00Kobalt matları ve kobalt metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş kobalt; tozlar1510
2708105.30.00Döküntü ve hurdalar1510
2718105.90.00Kobalttan eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2728106.10.00Ağırlıkça %99,99’dan fazla bizmut içeren bizmut ve bunlardan mamul eşya (döküntü ve hurda dahil)
2738106.90.00Diğer bizmut ve bunlardan mamul eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen
2748108.20.00İşlenmemiş titanyum; tozlar1510
2758108.30.00Döküntü ve hurdalar1510
2768109.21.00İşlenmemiş zirkonyum; ağırlıkça 1 kısımdan az hafniyum ila 500 kısım zirkonyum içeren tozlar1510
2778109.29.00İşlenmemiş zirkonyum; tozlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2788109.31.00Ağırlıkça 1 faşımdan az hafniyum ila 500 kısım zirkonyum içeren döküntü ve hurdalar1510
2798109.39.00Zirkonyum döküntü ve hurdaları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2808109.91.00Ağırlıkça 1 kısımdan az hafniyum ila 500 kısım zirkonyum içeren Zirkonyum ürünleri1510
2818109.99.00Zirkonyumdan diğer eşya1510
2828110.20.00Döküntü ve hurdalar1510
2838111.00.00Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)1510
2848112.12.00İşlenmemiş berilyum; tozlar1510
2858112.13.00Berilyum- Döküntü ve hurdalar1510
2868112.19.00Berilyumdan eşya, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2878112.21.00İşlenmemiş krom; tozlar1510
2888112.22.00Krom- Döküntü ve hurdalar:1510
2898112.29.00Krom, Toz, Atık ve Hurda hariç1510
2908112.51.00Talyum-İşlenmemiş; tozlar1510
2918112.52.00Talyum- Döküntü ve hurdalar:1510
2928112.59.00Diğer metallerden eşyalar; Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2938112.61.00Döküntü ve hurdalar1510
2948112.92.00Diğerleri: İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:1510
2958112.99.00Diğer metallerden eşyalar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
2968113.00.00Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil)1510
2978205.60.00Kaynak lambaları1510
2988470.21.00Elektronik hesap makineler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen, Yazıcı ile birlikte1510
2998476.81.00Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil): Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar1510
3008476.89.00Isıtma/Soğutma Fonksiyonu Olmayan Otomatik Satış Makineleri, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3018476.90.00Otomatik satış makinaları – Aksam ve parçalar1510
3028510.90.00Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epilasyon cihazları: Aksam ve parçalar:1510
3038532.21.00Diğer sabit kondansatörler: Tantal kondansatörler1510
3048532.23.00Diğer sabit kondansatörler: Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)1510
3058532.24.00Diğer sabit kondansatörler: Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı)1510
3068533.21.00Diğer sabit rezistanslar: Güç kapasitesi 20 W’ı geçmeyenler için1510
3078533.31.00Güç kapasitesi 20w’yı geçmeyen tel sarımlı değişken rezistanslar1510
3088540.40.00Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları 0,4 mm.’den küçük renkli veri/grafık gösterge tüpleri1510
3098540.60.00Diğer katod ışınlı tüpler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3108540.79.00Mikrodalga tüpleri (magnetronlar, klistronlar ve ızgara ile kumanda edilebilenler hariç)1510
3118540.81.00Alıcı veya yükseltici valf ve tüpler1510
3128540.91.00Katod ışınlı tüplere ait olanlar1510
3138601.10.00Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar): Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar1510
3148601.20.00Elektrikli lokomotifler: Elektrik akümülatörlü olanlar1510
3158602.90.00Lokomotifler, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen; Lokomotif tenderler1510
3168603.10.00Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç): Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar1510
3178603.90.00Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları, Yanlar ve Kamyonlar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3188604.00.00Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar,balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi)1510
3198605.00.00Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)1510
3208606.30.00Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna girenler hariç), Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3218606.91.00Kendinden boşaltma tertibatı olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları, örtülü ve kapalı olanlar1510
3228606.92.00Kendinden boşaltma tertibatı olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları, açık olanlar, kenarlı olanlar1510
3238606.99.00Kendinden boşaltma tertibatı olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3248801.00.00Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları1510
3258901.30.90Frigorifik deniz taşıtları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3269001.20.00Sac veya levha halinde polarizan maddeler, monete edilmemiş1510
3279002.20.00Monete edilmiş filtreler, her türlü maddeden1510
3289006.53.00Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer fotoğraf makinaları, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3299006.59.00Kameralar, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen (sinematografik olanlar hariç)1510
3309006.61.00Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar (elektronik flaşlar)1510
3319007.10.10Genişliği 16 mm’den az veya çift 8 mm filmler için kameralar1510
3329007.20.10Genişliği 16 mm’den daha az filmler için diğer kameralar1510
3339007.91.00Sinematografik kameralar için parça ve aksesuarlar1510
3349101.21.90Otomatik kurmalı diğer kol saatleri1510
3359101.99.90Kıymetli metalden diğer cep saatleri, vs.(kol saatleri hariç), Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3369108.11.00Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar1510
3379108.12.00Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)1510
3389108.19.00Diğer elektrikli saat makineleri, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen1510
3399108.20.00Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş): Otomatik kurmalı olanlar1510
3409109.10.00Elektrikle çalışanlar1510
3419110.12.00Tamamlanmamış saat makineler (birleştirilmiş)1510
3429110.19.00Taslak saat makineleri1510
3439110.90.00Tamamlanmış (demonte), Tamamlanmamış ve taslak saat makineleri1510
3449111.10.00Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden zarflar1510
3459112.20.00Zarflar1510
3469113.10.00Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar1510
3479114.30.00Kadranlar1510
3489114.40.00Tablalar ve köprüler1510
3499114.90.00Saç yayları dâhil saat yaylarıEx
3509303.30.20Sportif atışlar için silahlar1510
3519304.00.10Sportif atışlar için kullanılan silahlar1510
3529306.29.10Sportif atışlar için mühimmat1510
3539506.11.00Kayaklar1510
3549506.12.00Kayak bağlayıcıları1510
3559506.21.00Rüzgar sörfleri1510
3569506.31.00Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme: Sopalar (komple)1510

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.